„Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” to jedna z największych inicjatyw na rzecz ochrony dzieci w ruchu drogowym. Program jest realizowany przez Renault od 2000 roku w 35 krajach. Do tej pory wzięło w nim udział ponad 14 milionów dzieci na całym świecie. Inicjatywa przedstawia kompleksowe podejście do kwestii bezpieczeństwa dzieci

i młodzieży w ruchu drogowym oraz promocji zrównoważonego transportu, skierowana jest do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, ich rodziców i opiekunów.

„Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” to świetna inicjatywa, dzięki której dzieci aktywnie angażowały się w poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Program pokazał jak istotne jest uświadamianie od najmłodszych lat, jak ważne są odpowiednie postawy i zachowania w ruchu drogowym, a poprzez odpowiednie działania edukacyjne, jak wiele można zdziałać, żeby zmniejszyć liczbę wypadków na drodze – mówi Beata Bublewicz, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 Foto: ACZ / Auto Świat

Historia programu w Polsce sięga 2000 roku, kiedy to wystartowała pierwsza edycja, obejmująca obszar pilotażowy – Warszawę, Bydgoszcz oraz Kielce. Rosnące zainteresowanie sprawiło, że już od drugiej edycji akcja miała zasięg ogólnopolski. Uczniowie, poprzez udział w programie, mogli nie tylko dostrzec bezpośrednie zagrożenia wynikające z uczestnictwa w ruchu drogowym, ale również nauczyć się samemu zadbać o swoje bezpieczeństwo. Natomiast utrzymana w duchu ekologii edukacja, dała możliwość lepszego zrozumienia koncepcji zrównoważonej mobilności.

Bardzo ważnym okresem do edukowania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego jest wiek przedszkolny i wczesnoszkolny. Wtedy dzieci nie tylko chłoną wiedzę przekazywaną przez nauczycieli, ale też uczą się odpowiedniego zachowania na drodze naśladując dorosłych. Ten milion dzieci w Polsce, które przez 14 lat trwania programu zetknęły się z zasadami ruchu drogowego i pozytywnymi wzorcami zachowań, daje pewność, że ich bezpieczeństwo na drogach się zwiększy – uważa Ida Leśnikowska-Matusiak z Instytutu Transportu Samochodowego.

Program, w różnych latach jego trwania, składał się z kilku głównych elementów: pakietów edukacyjnych „Droga i Ja”, konkursu plastycznego, który później został zastąpiony konkursem „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”, platformy multimedialnej e-learning oraz Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa.

Ostatnia, polska edycja programu „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” potrwa do końca czerwca 2014. Wówczas zostaną ogłoszeni laureaci konkursu na najbardziej aktywny i efektywny Szkolny Klub Bezpieczeństwa – projekt, który zachęca dzieci do podejmowania własnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w lokalnej społeczności. W roku szkolnym 2013/2014 nauczaniem zostało objętych 201 600 dzieci.

- W ciągu 14 lat konsekwentnej realizacji programu Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” w Polsce udało nam się wykształcić ogromną społeczność dzieci ze szkół podstawowych w całym kraju. Poprzez naszą inicjatywę, staraliśmy się nie tylko uwrażliwić je na największe zagrożenia w ruchu drogowym, ale przede wszystkim zachęcić do działania i brania odpowiedzialności za swoje zachowanie i otoczenie. Rezultaty naszej akcji pokazały, że głos najmłodszych był i jest brany pod uwagę, a najbardziej aktywni mogą w kilka miesięcy osiągnąć to, czego dorosłym nie udawało się przez lata. W wielu regionach kraju program pomógł lokalnym społecznościom poprawić infrastrukturę zapewniającą większe bezpieczeństwo – zwłaszcza w okolicy szkół. Kończymy w Polsce program z nadzieją, że jego idea będzie w wielu szkołach kontynuowana, zwłaszcza w ramach prężnie działających Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa – podsumowuje Agata Szczech, Dyrektor Komunikacji Terytorium East Renault Polska.

W ciągu 14 lat programu w Polsce, nauczaniem został objęty 1 milion uczniów z 5 264 szkół podstawowych. W tym czasie Renault ufundowało 28 400 pakietów edukacyjnych

Droga i Ja, dzieci zgłosiły 15 719 prac w konkursie plastycznym oraz 195 projektów w konkursie „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”, zarejestrowano 678 Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa, a z multimedialnej platformy e-learning skorzystało 12 000 użytkowników.

Koszt wprowadzenia i realizacji programu przez Renault w Polsce wyniósł 10 milionów złotych.