Nowy symbol jest dokładnie opisany w rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie oznakowania miejsc ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego. Zgodnie z nim nowy identyfikator będzie miał kształt elipsy o szerokości minimum 30 mm, w środku której znajdzie się symbol „EV” (czarny napis na białym tle).

Nowe oznaczenie „ev” Foto: ME
Nowe oznaczenie „ev”

Oznaczenie znajdzie się nie tylko na stacjach paliw, które będą miały stacje szybkiego ładowania aut elektrycznych, ale także w salonach sprzedaży, w instrukcji obsługi pojazdu samochodowego oraz w pobliżu gniazda lub wtyczki pojazdu samochodowego.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia aktu w Dzienniku Ustaw w przypadku oznakowania paliw alternatywnych i po 6 miesiącach w części dotyczącej oznakowania punktów ładowania energii elektrycznej.

Dziś już obowiązują nowe oznaczenia paliw i gazu

Od 12 października 2018 roku na stacjach mamy już nowe oznaczenia benzyny, oleju napędowego i gazu. Dzięki nowym oznaczeniom benzyny, oleju napędowego i gazu płynnego lub ziemnego, we wszystkich krajach Unii Europejskiej będzie łatwiej wybrać odpowiednie paliwo do swojego auta. Oto jak aktualnie są oznaczone poszczególne rodzaje paliw:

– E5, E10 i E85 dla benzyny (w kółku),

– B7, B10 i XTL dla oleju napędowego (w kwadracie),

– H2, CNG, LPG i LNG dla paliw gazowych (w rombie).

Oznaczenia paliw w krajach Unii Europejskiej
Oznaczenia paliw w krajach Unii Europejskiej