Rzecznik dostawał skargi od mieszkańców, którzy byli zameldowani w miejscu objętym strefą płatnego parkowania, ale nie posiadali samochodów na własność, współwłasność, w leasingu bądź na kredyt. Innych użytkowników w przepisach nie wymieniono, więc kierowcy posiadający auta w wynajmie lub użyczeniu muszą płacić więcej za parkowanie w pobliżu miejsca zamieszkania i czują się z tego powodu dyskryminowani.

W związku z tym RPO zaskarżył uchwałę Rady Miasta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, argumentując, że naruszono zasadę równego traktowania obywateli przez władze publiczne (art. 32 Konstytucji).

WSA stwierdził nieważność przepisów różnicujących osoby korzystające z pojazdów na podstawie kryterium własności (obowiązują w Krakowie od 22 listopada 2017 roku). Wyrok nie jest prawomocny.