Ta sytuacja jest spowodowana zmianą przepisów o fotoradarach. Do ustawy z 2015 r. wciąż nie dodano rozporządzenia, regulującego sprawę tych fotoradarów. Mowa o rozporządzeniu do art. 129h ust. 5 Prawa o ruchu drogowym. W nim minister infrastruktury zobowiązany jest podać następujące warunki: lokalizacji radaru, sposobu jego oznakowania (ma być prewencyjnie oznaczony i widoczny) oraz tego, jak kontroluje on zachowanie pojazdu.

Minęły trzy lata, a rozporządzenia jak nie było, tak nie ma, więc Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar poprosił ministra Andrzeja Adamczyka o podanie terminu, kiedy zostaną wprowadzone odpowiednie przepisy.

Poprzednio takie rozporządzenie obowiązywało, ale też nie określało dokładnego sposobu informowania kierowców o fotoradarach stacjonarnych. Zostało uchylone po zmianie przepisów i odebraniu strażom gminnym prawa do stawiania fotoradarów.

RPO informuje, że projekt nowego rozporządzenia pojawił się w serwisie Rządowego Centrum Legislacji w czerwcu 2016 r. W uzasadnieniu do niego napisane było, że „konieczne jest niezwłoczne uzupełnienie porządku prawnego o te przepisy”. Nie wiadomo dlaczego tak się nie stało. Czekamy na odpowiedź ministra infrastruktury w tej sprawie.