• Czytając definicje niektórych znaków w oderwaniu od Kodeksu drogowego można je źle zrozumieć
  • Połączenia niektórych znaków drogowych nabierają nowego znaczenia w zależności od drobnych szczegółów
  • NIektóre znaki drogowe już są właściwie nieużywane i można by je zlikwidować
  • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Znaków drogowych, które zna polskie prawo, jest nieco ponad 350, jakkolwiek do zdobycia prawa jazdy kat. B wystarczy znajomość jedynie części z nich. Niektóre znaki są przewidziane dla wybranych użytkowników drogi (pieszych, rowerzystów, kierujących ciężarówkami, autobusami, itp.), niektóre pełnią funkcję informacyjną i porządkującą, kierowca mógłby bez nich jechać bezpiecznie.

Okazuje się przy tym, że znajomość podstawowych i łatwych w interpretacji znaków drogowych bywa u kierowców niepełna: niektóre ostatni raz widzieli w książce, ucząc się do egzaminu na prawo jazdy, inne są zaś zbyt nowe i jeszcze nie było czasu, by się nad nimi pochylić. Oto niektóre z nich.