Jednodniowe, 8-godzinne szkolenie grupy 15-osobowej kosztuje 7 tys. zł netto.