Średni wzrost cen na rynku europejskim (badanie obejmuje 19 europejskich krajów) w badanym okresie 12 miesięcy licząc do końca trzeciego kwartału wyniósł 2,1 procent, a więc był identyczny jak po drugim kwartale roku. Spośród dziewiętnastu uwzględnionych w badaniu państw tylko w czterech zanotowano spadki cen nowych samochodów, z czego znaczący spadek miał miejsce tylko w Portugali (-3,3%). W Polsce (-0,2%), Czechach (-0,1%) oraz Norwegii (-0,1%) indeks cen nowych aut obniżył się nieznacznie. W Polsce i Norwegii w ostatnim roku zanotowano także największy wzrost sprzedaży nowych samochodów - odpowiednio o 19 i 12,9 procent.

Z największymi podwyżkami musieli się liczyć mieszkańcy Niemiec, gdzie ceny nowych aut poszły średnio w górę o 4%. Niewątpliwie miało to spory wpływ na mniejsze zainteresowanie kupnem nowego samochodu, których sprzedano o 1,7% mniej niż w poprzednim okresie. Spore wzrosty cen miały miejsce także w Holandii (+3,2%), Szwecji (+2,1%) i Wlk. Brytanii (+2%).

Największe podwyżki cen w podziale na segmenty dotknęły najdroższe modele. Auta luksusowe podrożały średnio o 3%, auta z klasy wyższej o 2,6%, zaś SUV-y o 3,8%. Przy czym nie odbiło się to jakoś negatywnie na spadku ich sprzedaży. Segment SUV-ów zanotował rekordowy wzrost sprzedaży w ostatnich 12 miesiącach - +12,0%. Sprzedaż samochodów luksusowych wzrosła o 2,3%, a z klasy wyższej o 1,3%.

Najmniejsze podwyżki dotknęły najmniejsze modele. Indeks cen nowych samochodów w segmencie mini wzrósł o 1,4%, w segmencie małych aut o 2%, podobnie jak w klasie średniej niższej. O 1,9% średnio poszły do góry ceny aut klasy średniej wyższej.

Porównując ceny w podziale na rodzaj nadwozia to, poza SUV-ami, najbardziej podrożały auta typu kombi (+2,4%). O 1,7% średnio droższe były i hatchbacki, i sedany, zaś minivany i vany kosztowały o 1,9% więcej.

O 2,4% więcej niż rok wcześniej średnio trzeba było zapłacić za auto z silnikiem benzynowym. Ceny diesli poszły do góry o 1,9%.

Badanie cen nowych samochodów - Roadtodata Euro Index - obejmujące swym zakresem 19 krajów europejskich bazuje na cenach brutto pojazdów. Indeks wzrostu/spadku cen liczony jest w oparciu o średnią ważoną uwzględniającą wyniki sprzedaży.