Nowe przepisy wynikają z przyjęcia przez Unię Europejską nowych regulacji zawartych w tzw. Pakiecie Mobilności. Jednym z jego elementów jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym.

Wprowadza ono obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony i nie przekracza 3,5 tony.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Ministerstwo Infrastruktury przypomina jednocześnie, że wymóg ten nie dotyczy przedsiębiorców, którzy wykonują wyłącznie krajowy transport drogowy rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy (a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną właściwego dla adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej) lub Główny Inspektor Transportu Drogowego (jeżeli przedsiębiorca nie występował do starosty z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego). Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.