• Praktyka wyprzedziła prawo. Proponowane przepisy rozporządzenia dotyczą obowiązkowych oznaczeń, które już są stosowane na stacjach paliw w Polsce
  • Tankując benzynę wybieramy pistolet oznaczony literą E w kółku. Tankując zaś diesla wybieramy pistolet oznaczony literą B w kwadracie

Dwa tygodnie od ogłoszenia - tyle czasu poczekamy na wejście w życie nowego rozporządzenia ministra klimatu, które będzie dotyczyć każdego zmotoryzowanego. Póki co jest to jeszcze tylko resortowy projekt rozporządzenia „w sprawie sposobu oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów wskazującego na rodzaj wydawanego paliwa ciekłego oraz formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego”. W praktyce to usankcjonowanie tego, co już się dokonało na wielu stacjach paliw w kraju.

Za dość długą nazwą kryje się regulacja obowiązkowych oznaczeń stosowanych przede wszystkim na stacjach paliw (w ramach stosowania oznakowania według standardów europejskich). Nowe oznaczenia paliwa będą również obowiązkowo stosowane m.in. w instrukcjach obsługi nowych aut czy na korkach i klapkach wlewu paliwa (wiele stacji i firm już je stosuje). Do czego zatem mamy się przyzwyczaić?

Tankując benzynę wybieramy pistolet oznaczony literą E w kółku.

Tankując zaś diesla wybieramy pistolet oznaczony literą B w kwadracie.

W uzasadnieniu projektu wspomniano, że „w obecnym stanie prawnym brak jest rozporządzenia, które określa sposób oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów wskazujący na rodzaj wydawanego paliwa ciekłego oraz brak jest rozporządzenia, które zobowiązuje producentów oraz salony sprzedaży pojazdów samochodowych do przekazywania informacji o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego”. W praktyce zatem właściciele stacji paliw mogli oznaczać „w sposób przez siebie przyjęty” (zwykle zatem zielone E95, E98 czy czarny ON).

{ "uuid": "40c71172-4a60-49a5-9252-8deab4b2822e", "caption": "Identyfikatory paliw", "url": "http://ocdn.eu/images/pulscms/MTI7MDA_/fd9e593abcf34b0fc601a0f50bcc909e.jpg", "alignment": "center", "contentSources": [ { "uuid": "f7de57c3-833b-4ed5-9c6c-986cf963655f", "name": "ministerstwo klimatu", "idref": "f7de57c3-833b-4ed5-9c6c-986cf963655f" } ], "available": { "start": "2020-06-19 00:00:00+0200" }, "copyright": { "uuid": "6accdb4c-efee-53c4-9f58-358f30835e69", "idref": "6accdb4c-efee-53c4-9f58-358f30835e69", "note": "ministerstwo klimatu / ministerstwo klimatu" }, "creators": [ { "idref": "6a0e1914-9b05-4ab3-8f07-d709602f8e93", "uuid": "6a0e1914-9b05-4ab3-8f07-d709602f8e93", "name": "ministerstwo klimatu" } ], "publicationId": { "type": "ocdn", "ocdn": "fd9e593abcf34b0fc601a0f50bcc909e", "ocdnExt": "jpg" }, "size": { "height": 724, "width": 1076, "bytes": 117827 }, "asyncAdSlot": null } Identyfikatory paliw Foto: ministerstwo klimatu / ministerstwo klimatu
Identyfikatory paliw

Znamienne, że nowa regulacja prawna pojawia się z opóźnieniem. Nawet sami autorzy projektu przyznali w uzasadnieniu, że „należy mieć jednak na uwadze, że sposób oznakowania paliw ciekłych określony w przepisach rozporządzenia jest już stosowany na ogólnodostępnych stacjach paliw w Polsce”.