O zmianach informowaliśmy ponad rok temu. Już wtedy istniał projekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu. Teraz w końcu informacja o rozporządzeniu pojawiła się w Internetrowym Systemie Aktów Prawnych, według którego rozporządzenie “w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania pojazdu samochodowego takim paliwem” będzie obowiązywało od 1 stycznia 2022 r.

Chodzi tu o regulację obowiązkowych oznaczeń stosowanych przede wszystkim na stacjach paliw (w ramach stosowania oznakowania według standardów europejskich). Nowe oznaczenia paliwa będą również obowiązkowo stosowane m.in. w instrukcjach obsługi nowych aut czy na korkach i klapkach wlewu paliwa.

Olej napędowy będzie oznaczany kwadratem i literą “B”, przy której znajduje się liczba określająca maksymalny udział estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Benzyna zaś będzie musiała być oznaczana literą “E” i liczbą określającą maksymalną dla tego paliwa zawartość etanolu. Na stacjach będzie więc przykładowo dla diesla oznaczenie B7, zaś dla benzyny E5.

Identyfikatory paliw Foto: ministerstwo klimatu / ministerstwo klimatu
Identyfikatory paliw

Choć rozporządzenie jest dopiero w drodze, to już na zdecydowanej większości stacji paliw można spotkać się z tego typu oznaczeniami. Nie powinno być więc zaskoczenia, kiedy w 2022 r. kierowcy pojadą zatankować swoje auto.