Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (0-22) 256 72 02.