Wolniej i ostrożniejOddana do użytku w latach 80. ubiegłego wieku kielecka obwodnica posiadastatus jednojezdniowej drogi ekspresowej, co oznacza ze można po niejjechać z dopuszczalną prędkością 100 km/h. Od poniedziałku zdejmowanebędzie oznakowanie tego odcinka drogi jako ekspresowego, co oznacza, żedopuszczalna prędkość zmniejszy się do 90 km/h, jeżeli nie będziedodatkowych ograniczeń. A takie pojawią się niebawem w związku z budową.Wykonawca zacznie od zbudowania pięciu tymczasowych dróg dojazdowych,które łączyć będą istniejącą obwodnicę z budowaną drugą jezdniązachodnią. Drogi dojazdowe dla sprzętu budowlanego tworzyć będąjednopoziomowe skrzyżowania z istniejącą jezdnią. Będą one specjalnieoznakowane jako wyjazdy z budowy i poprzedzone znakami ograniczającymiprędkość do co najmniej 70 km/h. Do tej pory obwodnica kielecka niemiała takich skrzyżowań, a jedynie węzły i dwupoziomowe skrzyżowania,jak przystało na trasę ekspresową. W związku z budową odcinek ten traciparametry drogi klasy S,co oznacza, że kierowcy powinni zachowaćszczególną ostrożność.Skrzyżowanie ekspresówekBudowa prawie 23-kilometrowej obwodnicy Kielc na pełnych parametrachdwujezdniowej drogi ekspresowej to największa do tej pory inwestycjadrogowa regionu świętokrzyskiego. Prace ruszyły pod koniec września, apotrwają 2 lata. W ramach nowej inwestycji droga biegnąca od węzłaKielce Północ do węzła Chęciny zyska drugą jezdnię po zachodniej stronietej już istniejącej. Przebudowane zostaną również węzły w Jaworzni,Chęcinach i Kostomłotach (Niewachlowie). Ten ostatni, największy,tzw.zespolony będzie pierwszym, jedynym w regionie świętokrzyskim węzłem naskrzyżowaniu dwóch dróg ekspresowych 7 i 74. W ramach inwestycjipowstanie między innymi 18 wiaduktów, 9 mostów, 2 miejsca obsługipodróżnych, 4 przejścia dla pieszych i 3 samodzielne przejścia dlazwierząt dużych - w sumie 31 obiektów inżynierskich. Koszt robótbudowlanych to blisko 642 mln złotych. Po ich wykonaniu obwodnica znowuoznakowana zostanie jako ekspresowa, bo zyska pełne parametry drogiklasy S, a z tym wiąże się podniesienie dopuszczalnej prędkości do 110km/h.