W rozporządzeniu zachowano większość obecnie obowiązujących przepisów dotyczących kontroli ruchu drogowego. Głównym celem zmian jest doprecyzowanie dotychczasowych procedur działania (np. policji) oraz dostosowanie przepisów do ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.

Kontrola z każdego miejsca

Nowe przepisy pozwalają m.in. na postój radiowozu w czasie kontroli drogowej nawet w miejscu, w którym jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. W sytuacji przeprowadzania tzw. szybkich testów trzeźwości policjant w mundurze nie będzie musiał legitymować się każdemu kierowcy.

Nowością jest też możliwość wpuszczenia kierowcy kontrolowanego pojazdu do radiowozu. Policjant będzie mógł to zrobić, jeśli np. kierowca zadeklaruje chęć zapłaty mandatu za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego.

Ponadto policjanci w przypadku zastrzeżeń po wstępnej kontroli technicznej pojazdu użytkowego, np. ciężarowego lub autobusu, będą mogli skierować go na bardziej szczegółowe badania. Te zapisy mają pomóc w eliminowaniu z dróg niesprawnych samochodów.

Dzięki zmianom łatwiej będzie też kontrolującemu wnioskować do starosty o ocenę stanu zdrowia kierującego pojazdem, jak również skierować kierowcę lub motorniczego na egzamin sprawdzający jego kwalifikacje.

Od dziś uprawnienia do kontroli kierowców w zakresie transportu odpadów (w obecności wybranych uprawnionych, np. policjanta) zyskali inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozporządzenia rozwiewa także wątpliwości w kwestii zrywania plomb w autach przewożących odpady. W razie uwag do przewożonego ładunku wolno będzie kontrolującemu zerwać plombę zabezpieczającą. Przepisy określają także warunki wykonywania kontroli transportu odpadów przez inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska oraz procedury dotyczące kontroli pojazdów służb specjalnych.

Sprawdzanie przebiegu od 2020 roku

Największą nowością jest kontrola przebiegu liczników. Policjant, a także inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusz Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej, podczas kontroli drogowej, będzie mógł sprawdzić przebieg zarówno zatrzymanego do kontroli pojazdu, jak i pojazdu przewożonego np. na lawecie. Aktualny przebieg wpisze do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Te przepisy jednak wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2020 roku.