Inwestycję oszacowano na 140 mln euro. Do końca 2003 roku nastąpi zmiana marki przejętych stacji niemieckich. Po wprowadzeniu w Niemczech przepisów antymonopolowych BP sprawujące kontrolę nad jedną czwartą rynku paliw musiało sprzedać część stacji.