• Czas, w którym notatka policyjna dociera do firmy ubezpieczeniowej, to średnio siedem minut od chwili skompletowania jej w systemie
  • Kolejną nowością w bazie UFG jest możliwość sprawdzenia pełnej historii ubezpieczeniowej oraz informacji o szkodach spowodowanych nie swoim samochodem

To istotne przyspieszenie procesu likwidacji szkody. Trzeba pamiętać, że policja sporządza rocznie około 500 tysięcy notatek ze zdarzeń drogowych. W notatkach znajdują się m.in. informacje o czasie i miejscu zdarzenia, jego okolicznościach oraz o uczestniczących w nim pojazdach, jak również o tym, gdzie ich właściciele wykupili ubezpieczenie OC. Informacje te były do tej pory przesyłane między policją a ubezpieczycielami. Teraz w ciągu kilku minut będą one udostępniane za pośrednictwem bazy UFG, ale wyłącznie tym firmom, które wystawiły polisę OC pojazdów biorących udział w kolizji bądź wypadku.

- To przykład udanej współpracy instytucji branży ubezpieczeniowej z Policją – mówi Małgorzata Ślepowrońska, członek zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. - Dzięki nowej funkcjonalności osoby poszkodowane w wypadkach szybciej otrzymują odszkodowanie. Wypłata świadczenia nie jest już opóźniana przez oczekiwanie ubezpieczyciela na notatkę Policji z miejsca zdarzenia. Czas, w którym dociera ona teraz do firmy ubezpieczeniowej, to średnio siedem minut od chwili skompletowania notatki w systemie SEWiK* – wyjaśnia.

Teraz pełna historia ubezpieczeniowa do wglądu

Wcześniej właściciel pojazdu mógł sprawdzić jedynie historię ubezpieczenia OC do pięciu lat wstecz. Dziś  kierowcy mogą już pobrać dane za cały okres ubezpieczenia. Dodatkowo mogą pobierać także pełną historię ubezpieczenia AC.

Można także sprawdzić szkody wyrządzone podczas jazdy nie swoim autem. W tym celu należy założyć konto na portalu UFG. Po pozytywnym przejściu weryfikacji tożsamości uzyskuje się potrzebne dane, m.in.: aktualną zniżkę za bezszkodową jazdę w poszczególnych polisach, liczbę kolizji oraz wysokość wypłaconych odszkodowań.

Warto tu zajrzeć, bowiem w bazie zdarzają się błędy, które mogą wpłynąć na wysokość składki ubezpieczeniowej. Jeśli dostrzeżecie nieprawidłowości zwróćcie się do swojego ubezpieczyciela o złożenie odpowiedniej korekty do UFG.