W 2019 roku po raz pierwszy od wielu lat spadła liczba kolizji z winy kierujących pojazdami z polskimi rejestracjami na zagranicznych drogach. W ubiegłym roku byliśmy sprawcami 73 tys. zdarzeń drogowych za granicą. To o ponad 2 tys. mniej niż w roku 2018 (spadek o 3 procent). Niestety, według danych Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, coraz cześciej sprawcami są kierowcy jeżdżący samochodami bez obowiązkowego OC. W 2019 r. PBUK musiało wypłacić z tego tytułu odszkodowania na kwotę niemal 16 mln zł, czyli niemal dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim.

Zdarzenia spowodowane przez polskich kierowców za granicą Foto: PBUK
Zdarzenia spowodowane przez polskich kierowców za granicą

- Spadek liczby zdarzeń z winy polskich zmotoryzowanych na zagranicznych drogach to pozytywny sygnał. Od wielu lat odnotowywaliśmy bowiem pod tym względem wyłącznie tendencję negatywną. Dlatego prawdziwe powody do zadowolenia będziemy mogli mieć dopiero po kilku latach poprawy. Co więcej, na koniec bieżącego roku mamy szansę odnotować kolejny pozytywny spadek liczby zdarzeń z winy naszych zmotoryzowanych. Ze względu na pandemię koronawirusa i kilkumiesięczne zamknięcie granic dla ruchu pojazdów osobowych, kolizji transgranicznych może być mniej. Ale to nieco zafałszuje faktyczny obraz sytuacji. Dlatego dopiero kolejny rok pokaże czy poprawa jest trwała - mówi Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ponad połowa wypadków miała miejsce w Niemczech

Z raportu PBUK wynika, że najgorzej jeździmy po drogach naszego zachodniego sąsiada. W zeszłym roku polscy kierowcy spowodowali tam ponad 37 tys. kolizji. To 51 procent wszystkich zdarzeń z winy kierujących autami z polskimi rejestracjami za granicą. Nieznacznie zmalała liczba podobnych kolizji i wypadków przypadających na drogi Wielkiej Brytanii – z 4,8 tys. do 4,4 tys. Wzrosła natomiast we Francji – z 5,2 tys. do 5,7 tys. oraz w Holandii – z 4,2 tys. do 4,3 tysięcy. Natomiast we Włoszech utrzymała się na tym samym poziomie – 5,2 tys. zdarzeń. Łącznie w tych pięciu krajach polscy kierowcy byli sprawcami aż 56,7 tys. zdarzeń, co stanowi 78 proc. wszystkich kolizji i wypadków spowodowanych przez naszych krajan.

Szkody spowodowane przez kierującyh bez OC Foto: PBUK
Szkody spowodowane przez kierującyh bez OC

Druga strona medalu – dwukrotny wzrost odszkodowań

Niestety, okazuje się, że w tym czasie znacznie wzrosła liczba kolizji spowodowanych przez Polaków bez ważnego ubezpieczenia OC. Z danych wynika, że w 2019 roku PBUK dostało 585 nowych zgłoszeń dotyczących tego rodzaju szkód. Jeszcze większe wrażenie robią kwoty wypłaconych z tego tytułu odszkodowań. W zeszłym roku polscy sprawcy, jeżdżący bez wykupionego ubezpieczenia, wyrządzili na zagranicznych drogach straty na 16 mln zł. To blisko dwukrotnie więcej niż w roku 2018!

Szkody spowodowane przez kierujących na zagranicznych drogach nieubezpieczonymi pojazdami Foto: PBUK
Szkody spowodowane przez kierujących na zagranicznych drogach nieubezpieczonymi pojazdami