• Drogowcy chwalą się, że 100 planowanych obwodnic to inwestycja na 10 lat. Nie oznacza to jednak, że ostatnimi z zaplanowanych tras pojedziemy w 2030 r.
  • Część przetargów na budowę nowo planowanych dróg klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) będzie ogłoszona dopiero za kilka lat
  • Większość planowanych obwodnic to drogi jednojezdniowe, wyjątkami są m.in. dwujezdniowe obwodnice Chrzanowa, Głogowa, Kalisza, Wąchocka, Legnicy, Nowego Targu, Pułtuska i Trzebini
  • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Ze 100 planowanych obwodnic dopiero 6 znajduje się na etapie realizacji. To drogi o łącznej długości 44,1 km, na które przeznaczono 776 mln zł. Ominą one takie miasta jak: Wąchock (droga krajowa 42), Smolajny (DK 51), Żodyń (DK 32), Gryfino (DK31), Lipsko (DK79) oraz Suchowola (DK8). Będą to odcinki klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Nie licząc obwodnicy Wąchocka (dwujezdniowa) drogowcy przygotują trasy jednojezdniowe.

Poniżej mapa wszystkich 100 planowanych obwodnic - na zielono zaznaczono realizowane inwestycje.

Mapa 100 obwodnic w ramach rządowego programu Foto: GDDKiA / GDDKiA
Mapa 100 obwodnic w ramach rządowego programu

Program 100 obwodnic - 287 km tras w przetargu

Kolejne 30 obwodnic znajduje się w fazie postępowań przetargowych. To drogi o łącznej długości ponad 287 km. Wśród nich jedynie 7 postępowań dotyczy realizacji (m.in. dla Sztabina w ciągu DK8, Gostynia w ciągu DK12 i Pułtuska w ciągu DK61) budowy tras o długości 62,8 km. W pozostałych poszukiwani są zaś dopiero wykonawcy koncepcji programowych (dla Brzostka, Jasła, Kołaczyc i Pilzna) czy studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowych (dla Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa).

GDDKiA wspomina także o 64 obwodnicach o łącznej długości 525 km i zastrzega, że samo przygotowanie inwestycji jest procesem długotrwałym i złożonym. Jak bardzo? Niestety nie wskazano nawet przybliżonych dat.

Pierwsze nowe obwodnice już w 2023 r.?

Kiedy zatem kierowcy będą mogli skorzystać z tak szumnie zapowiadanych tras? We wcześniejszych raportach zapowiadano przybliżone terminy dla wybranych województw. Najprawdopodobniej najkrócej poczekają zmotoryzowani podróżujący drogami województwa warmińsko-mazurskiego.

Na trasy omijające Smolajny i Gąski poczekamy odpowiednio do 2023 r. i 2025 r. W 2025 r. spodziewane są także pierwsze inwestycje w lubuskim, mazowieckim, zachodniopomorskim i na Podlasiu. W planach wskazuje się także lata 2027 – 2030 dla pozostałych planowanych tras. Nie oznacza to jednak, że wszystkie drogi zostaną ukończone w 2030 r. W końcu to wciąż dość odległa perspektywa.

W galerii pokazujemy inwestycje z Programu 100 obwodnic w poszczególnych województwach.