Raport NIK: na polskich drogach jest za dużo znaków

Oznakowanie niezgodne z przyjętą organizacją ruchu, zniszczone znaki drogowe, nieczytelne pasy na jezdni, nagromadzenie znaków utrudniające ich odczytanie, braki w oznakowaniu, reklamy zasłaniające znaki, wreszcie w wielu przypadkach brak przyjętej organizacji ruchu – wyniki najnowszego raportu NIK potwierdziły to, o czym wielokrotnie pisaliśmy.

Katalog Samochodów Auto Świat