Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) przedstawiła dane dt. odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych w pierwszym półroczu 2022 r., które zostały wypłacone w łącznej kwocie ok. 22,5 mld zł — to o 12,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Na tę sumę złożyło się 10 mld zł z ubezpieczeń na życie, 8 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC) i 4,5 mld zł z pozostałych ubezpieczeń.

Ubezpieczyciele ulokowali 82 mld zł aktywów w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne. Z kolei 16,1 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z Giełdy Papierów Wartościowych i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu.

Największy wzrost wypłat

Świadczenia z ubezpieczeń na życie wzrosły o 7,1 proc. "Największy wzrost wypłat dotyczył ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym i oszczędnościowym i wyniósł ponad 24,7 proc." — wskazała PIU. Dodano, że Polacy na polisy w pierwszym półroczu 2022 r. 10,5 mld zł, czyli o 5 proc. mniej niż rok wcześniej.

"Spadek składki dotyczy przede wszystkim polis inwestycyjnych, co ma związek z interwencją produktową, obowiązującą od początku tego roku, ale też z coraz silniejszą presją inflacyjną, którą odczuwają Polacy, a co za tym idzie brakiem środków na inwestycje i zabezpieczenie przyszłości — wyjaśnił cytowany w informacji prasowej prezes zarządu PIU, Jan Grzegorz Prądzyński. Podkreślił, że jednocześnie rośnie rynek ubezpieczeń ochronnych i wypadkowych.

W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią produkty komunikacyjne. Ich wartość w porównaniu z zeszłym rokiem wzrosła. Odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC (odpowiedzialność cywilna) posiadaczy pojazdów wyniosły 4,8 mld zł i były o 6,3 proc. większe niż przed rokiem, a odszkodowania z autocasco (AC) wyniosły 3,1 mld zł, o 10,8 proc. więcej niż przed rokiem.

Koszty napraw w górę

Prądzyński zwrócił uwagę na prawdopodobne podwyżki składki OC. "18 lipca opublikowano nowe rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, które będą miały duży wpływ na koszty napraw. Wejdą w życie 1 listopada tego roku. Ubezpieczyciele są prawnie zobowiązani do tego, by składki, które zbierają od kierowców, pokryły co najmniej koszty wypłacanych odszkodowań oraz koszty prowadzonej działalności. Wyższe koszty szkód oznaczają wyższe ceny polis dla klientów" — wyjaśnił. "Podwyżki cen OC "będą odzwierciedleniem inflacji, rekomendacji KNF, droższych napraw, przerw w łańcuchu dostaw" — uzupełnił.

Wzrost odszkodowań i świadczeń w pierwszym półroczu 2022 r. wiązał się w dużej mierze z większymi wypłatami w obszarze szkód majątkowych. W związku z ogniem i innymi żywiołami ubezpieczyciele wypłacili w pierwszym półroczu 2022 r. prawie 1,3 mld zł, aż o 66,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Polacy wydali na ochronę majątku 6,8 proc. więcej niż rok temu.

Polscy ubezpieczyciele wypracowali w pierwszym półroczu 2022 r. 2,3 mld zł zysku netto, czyli o 16 proc. mniej niż przed rokiem. Do budżetu państwa ubezpieczyciele odprowadzili 581 mln zł podatku dochodowego.

Polska Izba Ubezpieczeń jest ustawową organizacją samorządu branżowego. Działa od 1990 r. Reprezentuje wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce. (PAP)

autorka: Ewa Nehring

neh/ je/