Jeden z kierowców zwrócił się do policji z prośbą o udostępnienie całości nagrania z wideorejestratora, by pokazać kontekst wykroczenia, które według policji popełnił. Spotkał się z odmową. Policja tłumaczyła, iż udostępnienie nagrania nie jest możliwe ze względu na ochronę danych osobowych osób fizycznych. Opinię tę potwierdził Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie.

Sąd ma jednak inne zdanie. Według prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, nagranie takie to informacja publiczna, a zatem powinna być udostępniona na żądanie kierowcy. Są nie odmówił oczywiście prawa do prywatności osób ukazanych na nagraniu, lecz przyjął, że odpowiedni organ powinien być wyposażony w środki służące do wprowadzenia takich zmian w materiale, które uniemożliwią identyfikację tych osób.