Jednakże nieprawdą są zamieszone w ww. materiale prasowym sugestie, jakoby Miasto Bydgoszcz czy też ZDMiKP w Bydgoszczy zgłaszali jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Wykonawcy Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Ekspertyza na podstawie której ZDMiKP w Bydgoszczy zamknął ruch na Moście Uniwersyteckim nie wskazuje na błędy na etapie budowania Mostu, ale wskazuje na ewentualne błędy na etapie jego projektowania, za który Wykonawca Mostu nie odpowiadał.

Konsorcjum firm będące Wykonawcą Mostu wykonywało roboty budowalne na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego, a wcześniej wykonanego w ramach formuły „zaprojektuj" przez niezależne od ww. firm biuro projektowe. W związku z powyższym Miasto Bydgoszcz nie wysuwa jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Wykonawcy Mostu Uniwersyteckiego. Tym samym Wykonawca - wobec braku jakichkolwiek zarzutów wysuwanych w jego stronę - nie musi bronić się w zakresie braku zawinienia związanego z zamknięciem Mostu Uniwersyteckiego, ponieważ nie jest mu ono przypisywane.

Prezes zarządu

Dyrektor naczelny

mgr inż. Marek Gotowski