Maszyna drążąca tunel, mający połączyć ze sobą wyspy Uznam i Wolin, wydrążyła kolejne tysiąc metrów, co oznacza, że przeszła już pod cieśniną Świna. Do osiągnięcia komory odbiorczej na końcu tunelu brakuje już tylko 484 metrów. Osiągnięto najniższy punkt tunelu. Obecnie głębokość, na której prowadzone są prace, stale się zmniejsza.

Maszyna TBM zarówno drąży tunel, usuwając równocześnie urobek, jak i wykonuje obudowę tunelu z prefabrykowanych elementów – tubingów. Na każdy pierścień tunelu składa się osiem takich elementów, które powstawały w specjalnie zbudowanym zakładzie prefabrykacji. Wszystkie 6280 tubingów już wykonano. Większość z nich wykorzystano już także do wykonania obudowy tunelu.

Drążenie tunelu powinno zakończyć się jesienią br. Nie oznacza to jednak końca prac. Wykonać trzeba jeszcze płytę pod jezdnię, po której będą poruszać się pojazdy oraz płytę podstropową. Elementy te będą powstawały w zakładzie prefabrykacji, w której były wcześniej wykonywane elementy obudowy tunelu.

Kolejne etapy prac nad połączeniem tunelem wysp Uznam i Wolin to zbudowanie wyjść awaryjnych, co będzie wiązać się z przebiciem się poza obudowę tunelu, a następnie wykonanie nawierzchni, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz systemów wentylacji, przeciwpożarowych, zarządzania ruchem i monitoringu.

Tunel to jednak nie wszystko. Poza nim, w ramach tej samej inwestycji, budowany jest nowy układ drogowy. Połączyć ma on tunel z obecną siecią drogową. W tym celu powstaje rondo, które będzie łączyć go z DK3, a w przyszłości także z drogą ekspresową S3. Od strony wyspy Uznam za to wykonywany jest odcinek wjazdowy do tunelu, który połączony będzie z ulicą Karsiborską.

Całkowita długość budowanej trasy wynosić będzie 3,2 km, z czego zasadniczą część (1,48 km) stanowić będzie drążony właśnie pod Świną tunel. Jego zasadnicza konstrukcja jest jednorurowa. W tunelu powstanie dwupasmowa jezdnia.

  Foto: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Inwestorem budowy tunelu w Świnoujściu jest Miasto Świnoujście, a GDDKiA pełni rolę inwestora zastępczego. Budowa jest współfinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jej łączna szacowana wartość to 913,8 mln złotych, a maksymalna wartość dofinansowania ze środków UE wynosi 775 mln złotych.