Na trzy odcinki została podzielona budowa niemal 46-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S11 pomiędzy obwodnicami Kępna i Olesna. W przypadku dwóch z nich Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wybrała już najkorzystniejsze oferty i od podpisania umów na realizację inwestycji dzieli tylko uzyskanie pozytywnej opinii prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Znany jest także wykonawca trzeciego odcinka, ale w tym przetargu od rozstrzygnięcia wpłynęło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO).

Wkrótce ruszy budowa niemal 46-kilometrowego fragmentu drogi S11

Gdy budowa wszystkich trzech odcinków dojdzie do skutku i ostatecznie inwestycje zostaną ukończone, kierowcy zyskają ok. 45,8 km dwujezdniowej drogi ekspresowej. Na obu jezdniach zostaną wyznaczone po dwa pasy ruchu. Pierwszy z budowanych fragmentów zaczyna się na końcu obwodnicy Kępna i prowadzi do Siemianic (12,5 km). Drugi fragment wyznaczono pomiędzy Siemianicami a Gotartowem (22,7 km), natomiast trzeci biegnie od Gotartowa do początku obwodnicy Olesna (10,5 km).

Mapa — droga S11 Kępno — Olesno Foto: GDDKiA
Mapa — droga S11 Kępno — Olesno

Nowa trasa przebiegnie przez teren trzech województw. Początkowy fragment położony będzie w woj. wielkopolskim (na długości ok. 12 km) i połączy się z oddaną do ruchu w sierpniu 2021 r. obwodnicą Kępna. Przez kolejne trzy kilometry trasa poprowadzi przez woj. łódzkie, a kolejne 31 km znajdą się już na terenie woj. opolskiego.

W nieco ponad pięć godzin ze Śląska nad polskie morze

GDDKiA informuje, że na przeważającym fragmencie budowana droga zostanie poprowadzona nowym śladem. Na całym odcinku zaplanowano cztery węzły drogowe, tj. Siemianice, Byczyna, Kluczbork Północ i Kluczbork Południe, a za węzłem Kluczbork Północ także parę Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) zlokalizowanych po obu stronach trasy S11. W ramach inwestycji wybudowane zostaną również urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Docelowo droga ekspresowa S11 połączy aglomerację śląską przez Kępno, Poznań i Piłę z Kołobrzegiem na Pomorzu Środkowym. Długość całej trasy wyniesie ponad 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem drogi S6 od Kołobrzegu do Koszalina niemal 620 km. Obecnie wraz ze wspólnym fragmentem trasy S6 i S11 kierowcy mają do dyspozycji ponad 150 km drogi ekspresowej. Gdy powstaną już wszystkie odcinki, przejazd od węzła Piekary Śląskie na autostradzie A1 do Kołobrzegu zajmie nieco ponad pięć godzin.