• Po wprowadzeniu nowego taryfikatora mandatów kierowców czeka jeszcze aktualizacja taryfikatora punktów karnych
 • Za popełnienie jednego z 12 najniebezpieczniejszych wykroczeń kierowca będzie mógł otrzymać nawet 15 punktów karnych
 • Punkty karne będą kasowały się dopiero po dwóch latach od chwili opłacenia mandatu
 • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Już od pewnego czasu wiadomo, że wraz z nowym taryfikatorem mandatów wprowadzającym znacząco wyższe kary za szereg wykroczeń drogowych idzie także nowy taryfikator punktów karnych. Ten jednak, w związku z koniecznością przygotowania do nowej rzeczywistości wykorzystywanych systemów teleinformatycznych, zacznie obowiązywać we wrześniu 2022 r.

Jednak już teraz warto zapoznać się z projektem rozporządzenia MSWiA, w którym zawarto wykaz naruszeń przepisów i liczbę punktów karnych odpowiadających tym naruszeniom. Jak już informowaliśmy, za najbardziej niebezpieczne wykroczenia kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych. A to oznacza, że dużo łatwiej będzie o utratę prawa jazdy, ponieważ dopuszczalny limit 24 punktów karnych pozostaje bez zmian (20 punktów karnych w przypadku początkujących kierowców), a same punkty będą kasowały się po dwóch latach (obecnie po roku) od chwili opłacenia mandatu.

Za co kierowca dostanie 15 punktów karnych?

Jak potwierdziła PAP, w projekcie rozporządzenia MSWiA znajduje się 12 wykroczeń, za które można otrzymać 15 punktów karnych. Wśród nich są:

 • spowodowanie wypadku drogowego;
 • sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym;
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd przy skręcie w drogę poprzeczną;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego nakazującej zatrzymanie pojazdu;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym;
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Za co kierowca dostanie 10 punktów karnych?

Za wiele wykroczeń kierujący będą karani 10 punktami karnymi. To oznacza, że wystarczy popełnić jedno z ww. wymienionych oraz jedno z poniższych wykroczeń, aby natychmiast stracić uprawnienia do prowadzenia pojazdów. 10 punktów będzie można otrzymać za:

 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej. Jak zaznaczyła PAP, liczba punktów będzie w tym wypadku zmniejszać się proporcjonalnie do liczby przewożonych osób.

Za co kierowca dostanie 8 punktów karnych?

Niewiele mniej, bo osiem punktów, będzie można dostać za:

 • zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu;
 • naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie;
 • naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, a także na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach, na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi;
 • na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi;
 • niestosowanie się do znaku "zakaz wyprzedzania";
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej, na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu, pojazdom szynowym, rowerzystom;
 • niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.

W połączeniu ze znacznie wyższymi kwotami mandatów karnych oraz brakiem możliwości odbycia odpłatnego szkolenia, które pozwalało jednorazowo zredukować liczbę punktów karnych na koncie kierowcy o sześć punktów, zaostrzenie taryfikatora punktów karnych może faktycznie na tyle skutecznie wystraszyć kierowców, że ci zaczną stosować się do przepisów kodeksu drogowego. Czy to oznacza, że już wkrótce Polacy będą niemal tak samo zdyscyplinowani "za kółkiem" jak np. Niemcy lub Czesi?

Ładowanie formularza...