• UOKiK przedstawił wyniki kontroli jakości paliw przeprowadzonych w ciągu dwóch ubiegłych lat
  • Wynika z nich, że jakość benzyny się poprawiła, ale jakość LPG w ubiegłym roku była gorsza, niż w 2021 r.
  • Urząd sporządził także mapę, na której można sprawdzić jakość paliwa na stacjach

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zaprezentował wyniki kontroli jakości paliw w 2022 r. Inspekcja Handlowa zbadała jakość benzyny bezołowiowej, oleju napędowego, gazu skroplonego (LPG) oraz lekkiego oleju opałowego. Do badań pobrano 1598 próbek paliw ciekłych (833 próbki benzyn i 765 oleju napędowego), 317 próbek LPG i jedną próbkę lekkiego oleju opałowego.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Specjaliści podczas testów laboratoryjnych wykazali, że 21 próbek paliw ciekłych (19 oleju napędowego, dwie benzyny) nie spełniało wymogów, co stanowi 1,34 proc. zbadanych.

"Odsetek zakwestionowanych próbek paliw w poszczególnych województwach był wyraźnie zróżnicowany. Podczas losowych kontroli stacji paliw najwięcej nieprawidłowości stwierdziliśmy w województwach: świętokrzyskim (5,41 proc. zbadanych), mazowieckim (2,40 proc.) i podlaskim (2,38 proc.)" - poinformował UOKiK.

Jak zaznaczono, w przypadku kontroli przedsiębiorców wybranych na podstawie m.in. informacji od kierowców najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w województwach: kujawsko-pomorskim (7,14 proc. zbadanych), warmińsko-mazurskim (6,25 proc.) i zachodniopomorskim (4,88 proc.).

W ostatnich latach (2016–2022) kontrole w hurtowniach paliw oraz u producentów i magazynujących paliwa ciekłe nie wykazały nieprawidłowości — podkreślił urząd.

UOKiK poinformował również, że w wyniku kontroli gazu skroplonego LPG inspektorzy zakwestionowali 10 próbek pobranych na stacjach paliw i w hurtowniach, co daje 3,15 proc. zbadanych. "Niewłaściwą jakość odnotowaliśmy w czterech województwach: małopolskim, mazowieckim, pomorskim i śląskim" - podano. "Do kontroli trafiła także jedna próbka lekkiego oleju opałowego, która przeszła pozytywnie testy w laboratorium. Dostępność tego paliwa w ofercie jest ograniczona, a wszystkie badane w latach 2013-2021 próbki spełniały wymagania jakościowe" - stwierdzono.

"Wojewódzcy Inspektorzy Inspekcji Handlowej wydali 11 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw ze względu na znaczne przekroczenia wymagań jakościowych, informując o tych działaniach Inspekcję Ochrony Środowiska" - podał UOKiK w podsumowaniu przeprowadzonych działań. Zaznaczono też, że w 18 przypadkach inspektorzy zawiadomili organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z wprowadzeniem do obrotu paliw niewłaściwej jakości, a także poinformowali o wynikach inne organy, w tym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który wydaje koncesje na obrót paliwami, jak również Krajową Administrację Skarbową oraz Policję.

Według urzędu analiza wyników kontroli paliw ciekłych w 2021 i 2022 r. wskazuje na poprawę jakości benzyny w obu częściach systemu. "Podobnie jak w latach poprzednich wśród kwestionowanych próbek paliw ciekłych dominował olej napędowy. W jego badaniach w części krajowej odnotowano mniej próbek niespełniających wymagań jakościowych – odwrotnie niż w części europejskiej" - zauważa urząd. Podkreślono zarazem, że wyniki badań jakości gazu skroplonego (LPG) w 2022 r. były gorsze w porównaniu z 2021 r. – zarówno na stacjach wybranych, jak i wylosowanych do kontroli.

"W ostatnich latach (2020-2022) nie kwestionowaliśmy próbek z uwagi na przekroczoną zawartość siarki w oleju napędowym i benzynie. To dobrze nie tylko dla pojazdów – emisja związków siarki do atmosfery wraz ze spalinami ma niekorzystny wpływ na środowisko" - dodał UOKiK.

Urząd przypomniał, że w czasie pierwszej kontroli paliw w 2003 r. wymogów nie spełniało 30 proc. badanych próbek. W kolejnych latach liczba nieprawidłowości spadała. "W 2022 r. zakwestionowaliśmy mniej niż 1,5 proc. próbek" – zaznaczył prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odsetek próbek, które nie przechodzą pozytywnie testów laboratoryjnych, od 2016 r. utrzymuje się na poziomie poniżej 4 proc. – z wyjątkiem oleju napędowego w 2018 r., gdy norm nie spełniło 6,35 proc. próbek. "Jednak w kolejnym roku odsetek ten ponownie spadł" - zwrócił uwagę UOKiK.

UOKiK przygotował także mapę, na której można sprawdzić, czy stacje w naszej okolicy sprzedają paliwa spełniające normy. Mapę można zobaczyć poniżej.

Źródło: PAP, UOKiK