Pierwsze cztery nowe obudowy wraz z urządzeniami rejestrującymi prędkość zostały zamontowane 13 lipca 2011 roku na terenie stolicy. Nam udało się udokumentować fotoradar przy ul. Pułkowej (wylot z Warszawy w kierunku Gdańska). Na obklejenie wszystkich fotoradarów ITD ma trzy lata.

Jak wiadomo za fotoradary od 1 lipca 2011 roku odpowiada Inspekcja Transportu Drogowego. Ma 80 urządzeń, a kupi 300 kolejnych. Zmieniły się też zasady wystawiania mandatów. Obsługę fotoradarów ITD przejęła z początkiem lipca 2011 roku od policji i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie nowe słuzby dysponują 80 fotoradarami i 800 masztami, między którymi je przenoszą.

Do końca 2011 roku roku inspekcja planuje kupić 300 kolejnych urządzeń. Ich lista poniżej. Maszty na fotoradary, by mogły pełnić funkcję prewencyjną, mają być lepiej widoczne. Dlatego zostaną oklejone żółtą, odblaskową folią. Od ostatniego piątku to inspektorzy transportu drogowego zajmują się obsługą fotoradarów, a więc obróbką zdjęć i wysyłaniem ich do kierowców, którzy przekroczyli prędkość. W tym celu powstało Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, będące częścią Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Napływają do niego zdjęcia zrobione przez fotoradary na terenie całego kraju.

Natomiast same maszty, by pełniły funkcję prewencyjną, mają być lepiej widoczne. W związku z tym, zostaną oklejone żółtą, odblaskową folią lub pomalowane na żółto.

Przed fotoradarami musi być ustawiony też znak informacyjny D-51 Kontrola prędkości - fotoradar w odległości:

- od 100 do 200 m - na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h,

- od 200 do 500 m – na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad,

- od 500 do 700 m – na drogach ekspresowych i autostradach.

Fotoradary będą zostawiać kierowcom pewien margines. Nie będą karani kierowcy, ktorzy przekroczą prędkość o nie więcej niż 10 km/h.