Zaawansowanie prac budowlanych jest już na tyle duże, że możliwe było wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, która polega na przełożeniu ruchu z dróg lokalnych na docelowe jezdnie realizowanej trasy S7. Dzięki temu kierowcy za rondem na drodze krajowej nr 7 w Rembertowie do początku obwodnicy Grójca mają do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Z uwagi na toczące się tam wciąż prace obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. Wprowadzenie tej zmiany sprawia, że wykonawca dokończy przebudowę lokalnych dróg, po których do tej pory odbywał się ruch.

Budowa trasy S7 Foto: GDDKiA
Budowa trasy S7

Budowę ponad 29 km drogi ekspresowej S7 Warszawa - Grójec, czyli południowej wylotówki z Warszawy podzielono na trzy odcinki:

  • od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola – 6,6 km
  • od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ – 14,8 km
  • od węzła Tarczyn Północ do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S7 – 7,9 km

Realizowana trasa ekspresowa rozpocznie się na węźle Warszawa Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy, a skończy na istniejącej obwodnicy Grójca. Będzie miała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu do węzła Lesznowola, a dalej do obwodnicy Grójca po dwa pasy ruchu.

Wjazd na nową drogę będzie możliwy poprzez węzły: Zamienie, Lesznowola, Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ i Tarczyn Południe. Ruch lokalny ma być obsługiwany poprzez budowane drogi serwisowe. Ponadto powstaną obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany dźwiękochłonne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Trasa S7 – coraz bliżej końca inwestycji

Na pierwszym odcinku – od węzła Warszawa Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do węzła Lesznowola – na który umowę podpisano w lutym 2020 r., roboty są zaawansowane w około 32 proc. Budowane są nasypy, konstrukcja drogi, zbiornik retencyjny i kanalizacja deszczowa. Ponadto wykonawca prowadzi roboty związane z przebudową kolizji jak i budową obiektów mostowych.

Na środkowym odcinku, pomiędzy węzłami Lesznowola i Tarczyn Północ, przeprowadzana jest inwentaryzacja w terenie oraz przygotowywane są dokumenty do przetargu na dokończenie niezrealizowanych prac.