Odcinek Modlin-Czosnów to jeden z trzech, na które podzielono budowę ekspresowego odcinka S7 z podwarszawskich Łomianek do Płońska. Dwa pozostałe, których budowa ma toczyć się równolegle, to fragmenty: Siedlin - Załuski i Załuski – Modlin. Tu umowy będą prawdopodobnie podpisane jeszcze w tym roku. Kolejne dwa odcinki łączące warszawską Trasę AK z ekspresową „siódemką” są już projektowane. Z koli najbardziej zaawansowane prace trwają aktualnie na brakującym odcinku drogi dwupasmowej od Płońska do Napierek.

Aktualny stan budowa trasy S7 na odcinku Warszawa-Trójmiasto Foto: GDDKiA
Aktualny stan budowa trasy S7 na odcinku Warszawa-Trójmiasto

Oto aktualny stan budowy odcinka drogi S7 łączącego Warszawę z Bałtykiem.

S7 Czosnów-Trasa AK

Odcinek S7 położony najbliżej Warszawy aktualnie jest najmniej zaawansowany. Podzielono go na na dwa fragmenty: Czosnów-Kiełpin i Kiełpin-Trasa AK. W pierwszym przypadku tworzona jest koncepcja programowa, którą ma przedstawić Promost Consulting (termin – maj 2020 r.). Budowa ma ruszyć dopiero za rok, a zakończenie inwestycji planuje się dopiero w 2025 roku.

Następny odcinek S7, łączący Kiełpin z Trasą AK, także jest dopiero projektowany (koncepcja ma być przedstawiona we wrześniu 2020 roku). GDDKiA planuje budowę odcinka na lata 2022-25.

S7 Czosnów-Modlin

Droga S7 będzie tu miała przekrój dwujezdniowy z trzema pasami ruchu i powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7. Rozbudowane zostaną też dwa istniejące węzły drogowe: Modlin i Błonie. Konstrukcja mostu na Wiśle w Zakroczymiu zostanie uzupełniona o chodnik (w kierunku Warszawy) i ścieżkę rowerową (w kierunku Gdańska).

Wspomniany odcinek z Czosnowa do Modlina o długości 9,7 km wybuduje firma Budimex. Umowa o wartości ok. 598,8 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. Do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest z końcem 2023 r.

S7 Załuski-Płońsk

Na dwóch kolejnych odcinkach trasy S7 pomiędzy Płońskiem i Czosnowem oferty otworzono już pod koniec listopada 2019 r. Mowa o Siedlin – Załuski (o długości 12,9 km) oraz Załuski - Modlin (12 km). W przypadku pierwszego z nich GDDKiA jest na etapie wyboru oferty. W stosunku do drugiego odcinka złożone zostało odwołanie od wyboru oferty. Aktualnie Dyrekcja czeka na rozpatrzenie sprawy przez Krajową Izbę Odwoławczą.

S7 Płońsk-Pieńki

Prace na tym blisko 14-kilometrowym odcinku zaczęły się we wrześniu 2019 r. Wykonawca prowadzi prace przy nasypach i wykopach, co doskonale widać z obecnej DK7. Na drogach zbiorczych rozpoczął układanie podbudowy zasadniczej. Na obiektach mostowych trwa zbrojenie, szalowanie i betonowanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektów. Trwają rozbiórki budynków, porządkowany jest teren po wycince. Równolegle toczą się prace archeologiczne. Zaawansowanie kontraktu wynosi prawie 16 proc.

S7 Pieńki-Strzegowo

Blisko 22-kilometrowy odcinek trasy omija Strzegowo a od Glinojecka biegnie wzdłuż obecnej DK7. Prace budowlane na tym odcinku zaczęły się także we wrześniu ubiegłego roku. Wykonywane są nasypy i wykopy oraz wymiany gruntów. Na odcinku trasy głównej wykonywana jest podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem. Na obiektach mostowych betonowane są kolejne elementy konstrukcyjne. Trwają rozbiórki budynków, porządkowany jest teren po wycince. Prowadzone są także prace archeologiczne. Zaawansowanie budowy wynosi ok. 18 procent.

S7 Strzegowo-Mława

Ten odcinek w całości prowadzony jest nowym śladem po wschodniej stronie Mławy. Prace budowlane na odcinku o długości ok. 21,5 km zaczęły się w październiku ubiegłego roku. Wykonywane są nasypy i wykopy. Prowadzone są wzmocnienia terenu w postaci wymiany gruntów. Na obiektach mostowych wykonywane są prace betoniarskie i zbrojarskie oraz palowanie. Wykonywana jest izolacja fundamentów. Równolegle toczą się roboty teletechniczne – budowa kanału technologicznego oraz prace archeologiczne. Porządkowany jest teren po rozbiórkach. Zaawansowanie kontraktu wynosi ponad 13 proc.

S7 Mława-Napierki

Na tym odcinku, o długości prawie 14 km prace budowlane dopiero ruszają. Wykonawca prowadzi teraz odhumusowanie terenu oraz karczowanie pni ściętych drzew. Rozpoczęły się prace przy wykonywaniu wykopów i nasypów. Na obiektach mostowych wykonywane były wykopy pod fundamenty, zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych. Wykonawca prowadzi także prace sanitarne przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej. Rozpoczynają się także prace archeologiczne. Zaawansowanie kontraktu w tym przypadku jest najmniejsze i wynosi ok. 10 proc.

Ładowanie formularza...