W ramach akcji większym nadzorem niż zwykle objęte zostały drogi, skrzyżowania i przejścia dla pieszych, na których istnieje zwiększone ryzyko wypadku. To właśnie niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są najbardziej narażeni w zetknięciu z nadwoziem samochodu.

Faktem jest, że w zestawieniu z zeszłym rokiem poprawiło się bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, a dzięki temu zmniejszyła się liczba wypadków. Jednak w dalszym ciągu zagrożenie jest na tyle realne, że niezbędne są działania prewencyjne oraz edukacyjne. Co gorsza, większość zdarzeń miała miejsce właśnie w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych!

Uwaga na pieszych i rowerzystów

Podczas prowadzonej akcji policjanci zwrócą przede wszystkim uwagę na zachowanie kierowców, ale należy przy tym pamiętać, że piesi są sprawcami około 1/4 wypadków, w których sami biorą udział. Dlatego funkcjonariusze będą mieć oko również na ich poczynania na drodze.

Pamiętajmy, że wszystkich uczestników ruchu drogowego obowiązują zasady szczególnej ostrożności oraz ograniczonego zaufania. Wyraźnie uczuleni na stosowanie się do nich powinni być właśnie rowerzyści i piesi. Przecież to oni nie mają szans w kontakcie z nadwoziem samochodu. Niezależnie od posiadanego pierwszeństwa, ostrożny pieszy podczas wkraczania na jezdnię zawsze powinien obserwować zbliżający się pojazd, by upewnić się, że kierowca prawidłowo reaguje na jego obecność na drodze. Z kolei kierujący pojazdem po zobaczeniu znaku informującego o przejściu dla pieszych ma obowiązek zmniejszenia prędkości i zachowania szczególnej ostrożności.

Ładowanie formularza...