Rada Europejska i parlament Europejski doszły do porozumienia już w marcu, ale dopiero na początku listopada udało się przegłosować nowe przepisy dotyczące rozszerzenia obowiązkowego wyposażenia nowych aut sprzedawanych na terenie Wspólnoty.

– Nowe przepisy mają nam ograniczyć liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych i poważnych obrażeń ponoszonych w ich wyniku. Zwiększą też konkurencyjność europejskich producentów samochodów na rynku światowym – powiedział Timo Harakka, fiński minister zatrudnienia.

Ponieważ poprzednie przepisy w tej sprawie zostały przyjęte dziesięć lat temu, nowe rozporządzenie ma ożywić unijne działania na rzecz bezpieczeństwa na drodze. Jest ono także pierwszym aktem, który dotyczy także niechronionych użytkowników dróg, takich jak piesi i rowerzyści.

Nowy standard wyposażenia

Zgodnie z nowymi przepisami wszystkie pojazdy silnikowe (w tym ciężarówki, autobusy, samochody dostawcze i sportowo-użytkowe) będą musiały być standardowo wyposażone w następujące elementy bezpieczeństwa:

 • inteligentne dostosowanie prędkości
 • ułatwienia w zakresie montażu alkomatów blokujących zapłon
 • systemy ostrzegania monitorujące senność i uwagę kierowcy
 • zaawansowane systemy wykrywania rozproszenia uwagi kierowcy
 • awaryjne sygnały stopu
 • systemy wykrywania obiektów przy cofaniu
 • rejestratory danych na temat zdarzeń
 • systemy monitorowania ciśnienia w oponach.

Samochody osobowe i samochody dostawcze będą musiały mieć dodatkowe zaawansowane elementy bezpieczeństwa, takie jak:

 • zaawansowane systemy hamowania awaryjnego
 • systemy utrzymywania pojazdu na pasie ruchu w nagłych sytuacjach
 • zwiększone strefy zabezpieczenia przed uderzeniem głową mogące złagodzić obrażenia podczas kolizji z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego np. pieszymi i rowerzystami.

Ciężarówki i autobusy nie tylko będą podlegać ogólnym wymogom i istniejącym systemom (np. systemowi ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu i zaawansowanemu systemowi hamowania awaryjnego), lecz także będą musiały być projektowane i konstruowane w taki sposób, by znacznie zmniejszyć martwe pola wokół pojazdu. Trzeba je też będzie wyposażać w zaawansowane systemy wykrywania pieszych i rowerzystów znajdujących się w pobliżu.

Ponadto rozporządzenie umożliwi Komisji przyjmowanie szczegółowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa pojazdów napędzanych wodorem i pojazdów zautomatyzowanych.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Rozporządzenie zacznie obowiązywać 30 miesięcy po wejściu w życie. Data rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów o elementach bezpieczeństwa została dodatkowo odroczona, tak aby producenci samochodów mogli dostosować się do nowych wymogów.

Źródło: Rada Europejska