W ostatnich trzech tygodniach trafiło do Polski ok. 2 milionów uchodźców z Ukrainy. Cześć z nich przyjechała do kraju swoimi samochodami, część z nich pewnie w najbliższym czasie może wsiąść za kierownicę samochodu, jeszcze inni poruszają się pieszo. Właśnie z myślą o nich powstał przewodnik zawierający podstawowe informacje dotyczące ruchu drogowego w Polsce.

Dzięki niemu osoby przybywające z Ukrainy będą mogły łatwiej przystosować się do najważniejszych zasad ruchu drogowego obowiązujących w Polsce. Publikacja w języku ukraińskim wyjaśnia zagadnienia związane z poruszaniem się po polskich drogach, m.in.:

  • ważne numery alarmowe,
  • objaśnień znaków drogowych i dopuszczalnych prędkości,
  • ogólne zasad ruchu drogowego (w tym zasady używania świateł, obowiązkowe wyposażenie auta, jazda pod wpływem alkoholu, prowadzenie rozmów przez telefon komórkowy i przewożenie dzieci),
  • obecnie obowiązujący taryfikator mandatów,
  • informacje na temat kontroli drogowej,
  • przepisy ruchu pieszych oraz rowerów.

Przewodnik w języku ukraińskim jest do pobrania na stronie Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Przewodnik bezpieczeństwa ruchu drogowego po ukraińsku Foto: Continental
Przewodnik bezpieczeństwa ruchu drogowego po ukraińsku