Ostatecznie naczelnik urzędu celnego przyjął, że właściwa wysokość akcyzy od tego samochodu to 389 zł, a nadpłata to 6717 zł. Do tego doszły naliczone przez urząd odsetki. W sumie zwrócono 9639 zł plus koszty sądowe.