Po intensywnym badaniu środki te zostały przez urząd zatwierdzone. Oznacza to, że jest już jasność co do sposobu korekty nieprawidłowości dla większości pojazdów, których dotyczą nieścisłości. Po wdrożeniu środków technicznych samochody będą zgodne z obowiązującymi normami emisji.

- Silniki EA 189 o pojemności 1,6 litra zostaną wyposażone w regulator przepływu powietrza, który będzie umieszczony bezpośrednio przed przepływomierzem. Regulator składa się z siatki, która łagodzi zawirowania przepływu powietrza przed przepływomierzem, co zdecydowanie zwiększa jego dokładność pomiarową. Przepływomierz mierzy masę przepływającego powietrza, która jest bardzo ważnym parametrem dla sterowania pracą silnika i zapewnienia optymalnego przebiegu procesu spalania w silniku. Dodatkowo, w tych jednostkach napędowych zostanie wykonana aktualizacja oprogramowania. Szacuje się, że wdrożenie tych środków technicznych nie potrwa dłużej niż godzinę.

- Silniki o pojemności 2,0 litrów otrzymają aktualizację oprogramowania. Wykonanie tej czynności potrwa około pół godziny.

Volkswagen zaproponował rozwiązania techniczne dla silników Diesla EA 189

Opracowanie powyższych zmian w sposób maksymalnie przyjazny dla klientów, przez zastosowanie prostych metod i optymalizację oprogramowania, stało się możliwe dzięki postępowi w rozwoju silników i poprawie dynamiki przepływu w złożonych układach dolotowych.

Zaproponowane środki techniczne mają na celu uzyskanie stosownego poziomu emisji bez obniżania wydajności silnika, czy pogorszenia osiągów auta i bez zwiększenia zużycia paliwa. W chwili obecnej nie możemy ostatecznie potwierdzić osiągnięcia powyższych założeń, ponieważ zaproponowane zmiany wymagają sprawdzenia we wszystkich możliwych sytuacjach.

Na podstawie zaproponowanych zmian technicznych, zaakceptowanych przez Federalny Urząd Transportu Samochodowego (KBA), są opracowywane niezbędne czynności serwisowe potrzebne do wdrożenia w 28 krajach Unii Europejskiej. Celem jest wdrożenie wymaganych aktualizacji technicznych w pierwszych samochodach podczas akcji przywoławczej już w styczniu 2016 roku. Według aktualnej oceny wdrażanie zmian technicznych podczas akcji przywoławczej dla wszystkich wersji silnikowych będzie trwało przez cały 2016 rok.

Volkswagen zapewnia, że czas potrzebny na wdrożenie środków technicznych jest tak krótki, jak to możliwe. Ponadto, Volkswagen skontaktuje się ze wszystkimi klientami i do każdego przypadku będzie podchodził indywidualnie, aby podczas wdrażania środków technicznych uniknąć jakichkolwiek niedogodności związanych z unieruchomieniem samochodu. W związku z tym, na czas wdrażania środków technicznych Volkswagen bezpłatnie zapewni każdemu klientowi inny środek lokomocji.

Od początku października wszyscy klienci Volkswagena mają możliwość sprawdzenia, czy nieścisłość związana z emisją NOx dotyczy ich samochodu. Na stronie www.volkswagen.pl każdy klient po wprowadzeniu numeru VIN auta otrzymuje stosowną informację.

Podobne rozwiązanie jest oferowane w całej Europie przez pozostałe marki koncernu Volkswagen dla samochodów z silnikami EA 189, których dotyczy nieścisłość. Pod koniec tego miesiąca odpowiednie środki techniczne zostaną przedstawione Federalnemu Urzędowi Transportu Samochodowego (KBA) również z myślą o wdrożeniu w trzycylindrowym silniku Diesla o pojemności 1,2 litra.

Bazując na podejściu Volkswagena, inne marki koncernu – Audi, Seat, Skoda i Volkswagen Samochody Użytkowe – także planują wdrożenie odpowiednich środków technicznych w samochodach, których dotyczy nieścisłość. Koncern podkreśla, że samochody są technicznie bezpieczne i mogą poruszać się po drogach publicznych bez żadnych ograniczeń.