Ruch wahadłowy na 50-metrowym odcinku ulicy Lwowskiej w ciągu drogikrajowej 77 w Sandomierzu tuż przy zjeździe z mostu na prawym brzeguWisły zostanie wprowadzony ponownie od poniedziałkowego poranka 18października.Ta zmiana organizacji ruchu wprowadzona będzie ze względu na koniecznośćremontu nawierzchni na tym odcinku ulicy Lwowskiej. W tym tygodniuwyremontowana została połowa jezdni na tym fragmencie drogi. Drugapołowa remontowana będzie od poniedziałku, 18 września do końcatygodnia. Na czas tego weekendu możliwy będzie obiema połówkami jezdniulicy Lwowskiej. Prace, które ruszą ponownie od poniedziałku będąostatnim etapem remontu ulicy Lwowskiej na odcinku od zjazdu zistniejącego mostu do włączenia nowej drogi z budowanego mostu w ulicęLwowską.

We wrześniu zakończyło się montowanie konstrukcji nośnej nowego mostu naWiśle w Sandomierzu. Wykonawca przystąpił do układania warstwnawierzchni. Jednocześnie trwają prace na drogach dojazdowych do mostu.Zakończenie wszystkich planowane jest robót w przyszłym roku.