Podczas tegorocznego lata Warszawa wykorzysta wodę z miejskich basenów do prac porządkowych. Tego typu akcja była prowadzona także w poprzednich latach i obejmuje te miejskie pływalnie, które w czasie wakacji pozostają nieczynne.

W tych obiektach na czas przerwy technicznej konieczne jest usunięcie wody z basenu. Zamiast do kanalizacji, przepompowywana jest do zamiatarek i zmywarek, a następnie wykorzystywana przy pracach porządkowych w mieście. W niektórych akcjach udział bierze również straż pożarna, która zapewnia specjalistyczny sprzęt.

Jak informuje warszawski Zarząd Oczyszczania Miasta, woda z basenów służy do mycia ulic i torowisk tramwajowych. Aby mieć pewność, że jest neutralna dla ludzi, środowiska oraz czyszczonych powierzchni, woda pobierana jest dopiero wtedy, gdy minie czas niezbędny do ulotnienia się preparatów używanych do jej dezynfekcji.

Ta ekologiczna akcja prowadzona jest od 2020 r. — wtedy pięć basenów przekazało służbom oczyszczania 2,5 mln litrów wody. W kolejnym roku z siedmiu obiektów pobrano 2,4 mln litrów, co umożliwiło napełnienie ponad 450 zamiatarek i zmywarek.