Rejestr zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego wzbogacił się o nowy obiekt. Prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, wpisał na listę budynek wielopoziomowego garażu dawnej zajezdni służby zdrowia wykorzystywanej przez Stołeczną Kolumnę Transportu Sanitarnego.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Zlokalizowany przy ulicy Jana Pawła Woronicza 19 budynek został wzniesiony w latach 1956-1958. Obiekt nawiązywał do koncepcji budowy garaży wielopoziomowych na terenach miejskich. Idea sięga dwudziestolecia międzywojennego i powrócono do niej po 1945 r., a budynek garażu był pierwszym tego typu projektem zrealizowanym w stolicy.

Stołeczny garaż wielopoziomowy na tle innych powstających w tym czasie projektów wyróżniał się formą architektoniczną i łączyć cechy modernizmu oraz dawnej architektury. Budynek jest przykładem "nowoczesnej architektury modernistycznej realizowanej niezależnie od promowanego odgórnie socrealizmu".

"Obiekt stanowi istotne źródło wiedzy na temat rozwoju motoryzacji, zapotrzebowania i budowy w Warszawie garaży wielopoziomowych oraz działalności Centralnego Biura Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Kolumny Transportu Sanitarnego m.st. Warszawy" — mówi prof. Jakub Lewicki.

Budynek wielopoziomowego garażu Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego został wpisany do rejestru zabytków Foto: Auto Świat
Budynek wielopoziomowego garażu Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego został wpisany do rejestru zabytków