Ministerstwo Infrastruktury od dawana zapowiadało zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Z punktu widzenia samorządowców najważniejsza będzie ta, że nowe kompetencje otrzyma administracja rządowa, czyli wojewodowie. To oni – zgodnie z nowymi przepisami – mają zatrudniać egzaminatorów. Nie będą oni już pracować w należących do samorządów Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego, mają być zaś zatrudnieni przez wojewodów. Pojawią się też większe wymagania co do kompetencji egzaminatorów, wykładowców, a nawet instruktorów.

Sam egzamin, jak dotąd, ma się odbywać w samorządowym WORD-ie, ale ośrodki wskazywać będzie wojewoda, a nie władze samorządowe. Opłata za egzamin zasili oczywiście budżet państwa, a pieniądze do WORD-u wrócą po zatwierdzeniu budżetów przez wojewodę. Krótko mówiąc, wiele uprawnień dotyczących egzaminów na prawo jazdy straci marszałek województwa.

Minister Marek Chodkiewicz twierdzi, że zmiany sprawią, że egzaminy będą bardziej transparentne, a nadzór nad nimi – bardziej przejrzysty. Skończy się też podejrzenie o to, że egzaminowani celowo są oblewani, by dany WORD miał stałe źródło niezłych dochodów. Nowe przepisy przewidują, że budżet ośrodka będzie zależny od rządowej decyzji, a nie liczby prowadzonych egzaminów.

Jak wynika z kontroli NIK przeprowadzonej w 2015 roku, zdawalność egzaminów na prawo jazdy w Polsce jest zdecydowanie niższa niż w innych krajach. W Polsce wynosi ona około 30 proc, podczas gdy w Niemczech – ponad 70 procent. Ministerstwo Infrastruktury potwierdza, że z przebadanych ostatnio 690 tys. egzaminów, przerwano aż 200 tys., z czego 60 proc. dotyczyło części praktycznej. Wielu egzaminowanych zarzuca przy tym stronniczość osób, które oceniają wykonanie manewrów. Według wspomnianego raportu NIK rekordziści zdawali egzamin teoretyczny nawet 80 razy i nie są to przypadku odosobnione. Równie imponującą liczbę podejść znajdziemy też w przypadku części praktycznej.