Chodzi o 12-kilometrowy odcinek autostrady od węzła Kałuszyn do węzła Groszki. Nowa trasa ma mieć dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu i rezerwę pod budowę trzeciego.

Jak poinformowano, w przetargu, do budowy nowej trasy zgłosiło się osiem przedsiębiorstw. Najtańszą ofertę (na 499 mln zł) złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor; najdroższą (689 mln zł) zaproponowało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia oraz Mirbud. Pozostałe firmy zaproponowały: Polaqua (520 mln zł), Porr oraz Unibep (538 mln zł), Mostostal Warszawa (539 mln zł), China State Construction Engineering (551 mln zł), Strabag (604 mln zł), Budimex (657 mln zł).

A2 Kałuszyn - Groszki Foto: GDDKiA
A2 Kałuszyn - Groszki

GDDKiA wyjaśniła, że budżet zamawiającego to ponad 530 mln zł, a podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na maj 2020 roku. Inwestor na budowę nowego odcinka autostrady będzie miał 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (w tym złożenie wniosku o ZRID - Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej - po 10 miesiącach od daty rozpoczęcia prac). Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na jesień 2023 r.

Dyrekcja dodała, że oferty złożone w przetargu będą teraz analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Oceniane będą na podstawie kryteriów: ceny (60 proc.), przedłużenia okresu gwarancji na wybrane elementy (30 proc.) oraz terminu realizacji inwestycji (10 proc.).

Obecnie budowane są dwa odcinki A2 na wschód od Warszawy. Jest to 5,6 km fragment autostrady od węzła Lubelska - w. Warszawa Wschód oraz 9,2 km fragment trasy od węzła Konik do obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Odcinki te mają zostać oddane do użytku na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2020 roku.

W przygotowaniu są z kolei odcinki trasy od Siedlec do Białej Podlaskiej (63,5 km) oraz z Białej Podlaskiej do granicy państwa (32 km). Koncepcja budowy tych odcinków ma być znana w lutym 2020 roku.