Zgodnie z nowym rozporządzeniem, wśród osób, które mogą otrzymać wezwanie, znajdują się nie tylko mężczyźni będący w rezerwie, ale także osoby, które nie posiadają żadnej kwalifikacji wojskowej, ale mają umiejętności przydatne w armii.

O tym, którzy kierowcy mogą spodziewać się wezwania na ćwiczenia, przeczytasz w dalszej części artykułu znajdującej się pod materiałem wideo

Wezwanie do wojska - kogo szuka wojsko

Lista zawodów, które są uznawane za przydatne w wojsku, w porównaniu z poprzednim rozporządzeniem, znacznie się rozszerzyła - czytamy na stronie "Faktu". Jak informuje dziennik, na liście znalazły się zawody takie jak:

 • kierowcy samochodów ciężarowych, w tym posiadający zaświadczenie ADR do przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach oraz kierowcy posiadający zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do przewozu materiałów niebezpiecznych;
 • kierowcy autobusów;
 • motorniczowie tramwajów;
 • operatorzy urządzeń energetycznych;
 • operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;
 • maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni;
 • nurkowie;
 • skoczkowie spadochronowi;
 • ratownicy medyczni;
 • średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • technicy teleinformatyki;
 • operatorzy sieci komputerowych;
 • inżynierowie teleinformatyki oraz inżynierowie systemów i sieci komputerowych;
 • technicy nawigacji morskiej;
 • nawigatorzy lotniczy;
 • pozostali piloci statków powietrznych i personel pokrewny, w tym pilot bezzałogowego statku powietrznego;
 • tłumacze (w tym języka migowego).

Osoby wezwane do odbycia ćwiczeń wojskowych mogą spodziewać się, że ćwiczenia mogą trwać nawet do 3 miesięcy (w planie są również ćwiczenia 30-dniowe czy jednodniowe). Każdemu, kto zostanie wezwany, przysługuje bezpłatny urlop na ten czas oraz uposażenie zależne od zajmowanego stanowiska służbowego i stopnia wojskowego, które wynosi od 130 zł do 615 zł za dzień.

Ćwiczenia wojskowe - co grozi za niestawienie się do jednostki wojskowej

Jak przypomina Fakt, w przypadku unikania ćwiczeń lub niestawienia się do jednostki we wskazanym czasie, osoba taka podlega grzywnie, a nawet karze pozbawienia wolności do 3 lat. Istnieje jednak możliwość odwołania się od decyzji o powołaniu na ćwiczenia wojskowe, ale musi być ono odpowiednio uzasadnione.