• Posłowie PiS zapytali Ministerstwo Infrastruktury, jakie ma pomysły na to, by zmniejszyć problem braku parkingów w dużych miastach
  • Zdaniem ministerstwa najlepszym sposobem na poprawę sytuacji jest podwyższanie opłat za postój
  • Niestety minister w swojej odpowiedzi nie wspomina o budowie infrastruktury parkingowej albo innych sposobach na poprawę komunikacji w centrach miast

Niedawno grupa posłów PiS wystosowała interpelację do Ministerstwa Infrastruktury, pytając o rozwiązania prawne, które mogłyby zwiększyć liczbę miejsc parkingowych dostępnych w miastach, szczególnie tych największych. Posłowie chcieli wiedzieć, co rząd robi, by dążyć do poprawy trudnej sytuacji, jaka panuje w centrach większości dużych, polskich miast.

Na poselskie pytanie odpowiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz, który w pierwszej części opisał bieżący stan prawny, z czego oczywiście nic nie wynika. Każdy kierowca wie wszak, że miejsca parkingowe mogą być zorganizowane na drodze, w zatokach lub na chodnikach, jak również na drogach wewnętrznych albo w garażach podziemnych. Ciekawsza jest jednak druga część odpowiedzi ministra.

Otóż Marek Chodkiewicz poinformował posłów, że obecnie w Sejmie znajduje się już m.in. rządowy projekt zmian w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym (i kilku innych ustaw), dzięki któremu w przyszłości duże samorządy, czyli miasta lub dzielnice powyżej 100 tys. mieszkańców, będą mogły wyznaczać specjalne strefy płatnego parkowania w centrach tych rejonów. W tych miejscach opłaty będą mogły być znacznie wyższe niż w pozostałej części miasta lub dzielnicy. Zdaniem ministra to najlepszy sposób na zwiększenie liczby wolnych miejsc parkingowych. Faktycznie, nie potrzeba do tego praktycznie żadnych znaczących inwestycji, a zarobek jest natychmiastowy.

Minister podsumowuje swoje wywody, że działania te mają zwiększyć rotację pojazdów parkujących w centrach miast, a co się z tym wiąże – zwiększy się dostępność miejsc parkingowych. O ułatwieniach dotyczących inwestowania w parkingi podziemne czy też zwiększenie liczby parkingów „park & ride” niestety Ministerstwo Infrastruktury nie wspomina.