• Wraz z wprowadzeniem nowego taryfikatora mandatów za wiele wykroczeń kierowcy zapłacą od 2 do 2,5 tys. zł
 • Za niewskazanie komu został powierzony pojazd, można zapłacić nawet 5 tys. zł
 • Taryfikator mandatów 2022 dużo łagodniej traktuje kierujących pojazdami innymi niż mechaniczne
 • Więcej takich historii znajdziesz na stronie głównej Onetu

Nasz przegląd najkosztowniejszych mandatów zacznijmy od pieszych. Chociaż większość informacji przekazywanych przez policję i Inspekcję Transportu Drogowego (ITD) dotyczy kierowców, to jednak nawet piesi w pewnych sytuacjach mogą zapłacić wysoki mandat.

Piesi zapłacą mandat 2 tys. zł za:

 • wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone, lub rozpoczęto ich opuszczanie;
 • naruszenie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu zakazu wejścia na przejazd kolejowy za sygnalizator, lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, przez kierującego kolumną pieszych lub poganiacza.

Chcąc zadbać o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, ustawodawcy przewidzieli wysokie stawki mandatów za naruszenia przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem mechanicznym.

Kierujący pojazdem mechanicznym naruszający przepisy o bezpieczeństwie pieszych zapłacą 1,5 tys. zł za:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście;
 • nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania;
 • niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej;
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

Co ciekawe, kierujący pojazdem innym niż mechaniczny naruszając przepisy o bezpieczeństwie pieszych, zostanie potraktowany znacznie łagodniej niż np. kierowca samochodu. Może to dziwić, bo przecież nawet rowery w rękach nieodpowiedzialnych użytkowników potrafią być równie niebezpieczne jak, chociażby motorower.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Kierujący pojazdem innym niż mechaniczny naruszający przepisy o bezpieczeństwie pieszych zapłacą od 50 do 500 zł za:

 • nieustąpienie, wbrew obowiązkowi, pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście;
 • niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej;
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Najwięcej wysokich mandatów wiąże się z naruszaniem przepisów dotyczących ruchu pojazdów. W kilku przypadkach kierujący muszą liczyć się z mandatami sięgającymi 2-2,5 tys. zł, a w szczególnych sytuacjach nawet 3 tys. zł.

 Foto: DarSzach / Shutterstock

Kierowca dostanie mandat do 3 tys. zł za:

 • przewożenie osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu – 300 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, jednak nie więcej niż 3 tys. zł;
 • przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji – 300 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, jednak nie więcej niż 3 tys. zł.

Kierowca dostanie mandat 2,5 tys. zł za:

 • naruszenie zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu (500-2500 zł);
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h i więcej;
 • kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości, lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu.

Kierowca dostanie mandat 2 tys. zł za:

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 61-70 km/h;
 • naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazdę autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy, lub znaków drogowych.

Warto jeszcze wspomnieć o czterech sytuacjach, w których trzeba liczyć się z wysoką kwotą mandatów. I tak:

 • nie mniej niż 4 tys. zł grozi za niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w postępowaniu w sprawach o przestępstwo;
 • nie mniej niż 2 tys. zł grozi za niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • w sprawach dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkości grozi mandat będący dwukrotnością wysokości grzywny przewidzianej za dane wykroczenie, jednak nie niższy niż 800 zł, a to oznacza, że za niewskazanie osoby, która przekroczyła prędkość o 71 km/h trzeba liczyć się z mandatem sięgającym 5 tys. zł;
 • w przypadku niezachowania należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu, lub podobnie działającego środka grozi mandat w wysokości 2,5 tys. zł.
Ładowanie formularza...