W marcu tego roku senator PiS Grzegorz Peczkis zaproponował gruntowną modyfikację systemu poboru podatku akcyzowego. Obowiązującą od 2008 roku stawkę 18,6 proc. dla samochodów z silnikami o pojemności powyżej 2 litrów chciano obniżyć do poziomu 4,6 proc. Dalsze konsultacje i wyliczenia przyniosły korektę, w myśl której nowa stawka dla aut z dużymi silnikami wyniosłaby 8 proc.

W praktyce oznaczałoby to duże oszczędności dla kupujących samochody – przy pojeździe wartym 30 tys. złotych około 3600 złotych zostawałoby w kieszeni.

Nowy kształt podatku normy Euro

Na zakończonym już posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Komisji Ustawodawczej i Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiono kolejne, nowe ustalenia, do których doszło po rozmowie i konsultacjach senatora Peczkisa z Ministerstwem Finansów.

Co wiemy? Po ponad dwóch miesiącach prac nad tzw. projektem Peczkisa poszukiwany jest pomysł, który przyniesie pozytywny wpływ na budżet. Obecna nowelizacja, obniżająca jedynie stawkę akcyzy, nie daje neutralnego wpływu na budżet, nie mówiąc o zysku. Jednakże, jak podkreśla MF, założenia są "trafne, społecznie oczekiwane i prokonsumenckie", a "społeczeństwu należy się tego typu rozwiązanie, które będzie korzystne".

Ministerstwo Finansów proponuje zatem, żeby założenia utrzymać, ale zaproponować inną konstrukcję tego podatku. Taką, która zapewni neutralność dla budżetu.

Propozycje Ministerstwa Finansów

Założenia MF są następujące. Podstawą nowego opodatkowania ma być poziom emisji CO2, czyli w praktyce normy Euro. Są pierwsze przymiarki do stawek tego opodatkowania, ale na podanie ich opinii publicznej jest – zdaniem ministra Jasińskiego z MF – za wcześnie.

Podatkiem zostaną objęte samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony. Dla aut bez określonej emisji, czyli np. elektrycznych, przewidziane będą ryczałty.

MF przewiduje duży katalog zwolnień z opodatkowania, np. dla osób starszych. Co do formuły poboru podatku: jednorazowa, roczna czy miesięczna – tu na razie nie ma żadnych konkretów.

Propozycje autora projektu zmian

Drugą stroną konsultacji jest senator Peczkis, autor projektu zmian. Jego założenia są następujące. Jak podkreślił, motywacją do zmian w ustawie o akcyzie jest szereg nieprawidłowości, do jakich dochodzi w związku z zaniżaniem wartości samochodów. Jak przyznał, według nowych obliczeń propozycja uwzględniająca wyłącznie zmianę akcyzy do poziomu 8 proc.: "nie zamyka się finansowo", choć sama w sobie niesie potencjalnie pozytywne skutki, jeśli chodzi o dążenie do wykorzenienia nieprawidłowości w tej gałęzi gospodarki.

Senator Peczkis proponuje pozostanie przy kryterium pojemności silnika, ale kategorie zostałyby mocno powielone. To znaczy zamiast dwóch kategorii: poniżej i powyżej 2 litrów pojemności silnika – będzie ich więcej.

Drugim kryterium ma być kryterium normy Euro, bo tu mamy rozróżnienie na samochody benzynowe i diesla. Pod uwagę brane byłyby normy Euro 4, 5 i 6, bo "dalej są już auta starsze niż 10 lat", a chodzi też o bodziec do odmłodzenia floty pojazdów w Polsce.

Kolejnym punktem ma być odejście od czynnika ludzkiego w postaci rzeczoznawcy weryfikującego faktyczną wartość samochodu – akcyza nie będzie już od niej uzależniona, bo to rodzi nieprawidłowości.

Ostatnia propozycja ma zapewnić rozdzielenie stawek między autami nowymi i używanymi – tu na razie też bez konkretów.

Jak podkreśla autor projektu, wszystkie zmiany powinny mieć w założeniu brak odczuwalnej zmiany dla właścicieli pojazdów "najmniejszych i najtańszych" – te osoby nie powinny odczuć skutków finansowych zmiany tzn. podwyżki. "Osoby kupujące najtańsze, nowe pojazdy nie powinny być dotknięte zmianami" – powiedział senator Peczkis podczas posiedzenia.

Jak miałaby wyglądać opłata? Senator chciałby, by był to podatek płacony przy pierwszej rejestracji samochodu w kraju, a nie coroczny. To jednak na razie wszystko propozycje.

Teraz obie strony mają trzy miesiące na opracowanie wspólnego, spójnego projektu, który będzie mógł zostać bez dalszych poprawek i konsultacji oddany pod głosowanie i wprowadzony w życie.

Co było wiadomo do tej pory?

Akcyza na samochody z silnikami o pojemności powyżej 2 litrów miała zostać obniżona. Obecna stawka dla tych aut sięga aż 18,6 proc., a według nowego projektu miała wynieść 8 proc. Oznaczałoby to spore oszczędności dla sprowadzających używane samochody, ale i obniżki cen nowych aut z dużymi silnikami.

Pomysłodawcą zmian w wysokości stawki akcyzy jest senator PiS Grzegorz Peczkis pracujący w Komisji Infrastruktury. Projekt ustawy w pierwotnej wersji zakładał obniżenie podatku akcyzowego z obecnie obowiązujących 18,6 proc. do poziomu zaledwie 4,6 proc. Po konsultacjach i uwagach zgłaszanych m.in. przez Ministerstwo Finansów zaproponowano poziom 8 proc. Przypomnę, że wartość tego podatku dla pozostałych pojazdów, a więc o pojemności poniżej 2 litrów, wynosi 3,1 proc.

Co to oznacza dla nas: konsumentów? Przykładowo, kupując używany samochód z silnikiem o pojemności ponad 2 litrów, kosztujący 30 tys. złotych, na zmianie stawki zaoszczędzilibyśmy niemal 3200 złotych.

Skąd taka stawka?

W uzasadnieniu zmian czytamy, że kiedy w 2008 roku wartość stawki akcyzowej wynosząca 18,6 proc. została ustalona, miała swoje uzasadnienie. Jakie? Wspierała krajową produkcję lub montaż aut małolitrażowych, zniechęcając do sprowadzania pojazdów o pojemności powyżej 2 litrów – również ze względów ekologicznych. Czasy się jednak zmieniły i teraz produkcja aut jest u nas na niskim poziomie, a większa pojemność silnika nie oznacza większej szkodliwości dla środowiska.

Nie ma też rozgraniczenia na silniki benzynowe i diesla. W polskiej rzeczywistości proceder wymontowywania filtrów DPF z samochodów napędzanych jednostkami wysokoprężnymi kwitnie w najlepsze, przez co nawet stosunkowo nowe pojazdy z motorami mniejszymi niż 2 litry w dużym stopniu zanieczyszczają środowisko – bardziej niż w przypadku dużych, nawet kilkulitrowych jednostek benzynowych.

Wpływy do budżetu

W swoim komentarzu MF oszacowało zmniejszenie wpływów budżetowych aż o 600 mln złotych rocznie. Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej senator Peczkis wskazał na błędy w obliczeniach, a MF przyznało, że obliczenia były wadliwe i zmieniło swoje szacunki do poziomu 450 mln zł. To wszystko przy stawce pierwotnie proponowanej – 4,6 proc.

Zmiana propozycji z 4,6 do 8 proc. wynikała z przeprowadzenia dodatkowych, wnikliwych analiz i obliczeń. Po zmianie stawki akcyzy na 8 proc. senator Peczkis wyliczył, że zmiana będzie miała neutralny wpływ na budżet, a przy założeniu zwiększenia sprzedaży samochodów nowych wskazuje się nawet na osiągnięcie ponad 50 mln zł zysku rocznie.

Zmiany w wysokości podatku akcyzowego mają pomóc w likwidacji obecnej patologii w postaci sztucznego zaniżania wartości sprowadzanych pojazdów, na przykład przez ich odwracalne uszkodzenie podczas kontroli rzeczoznawcy. Idąc tym tropem, obniżenie stawki akcyzy nie musi przenieść się bezpośrednio na obniżenie wpływów do budżetu państwa. Raz, że deklarowana wartość samochodów będzie bliższa rzeczywistości, a dwa – przez obniżenie cen wzrośnie import aut używanych oraz sprzedaż nowych aut, które również potanieją. Oczywiście mowa o tych z silnikami powyżej 2 litrów.

Obliczenie realnego wpływu nie jest łatwe, ponieważ oprócz wspomnianego zaniżania deklarowanej wartości samochodów dochodzi jeszcze zjawisko "wadliwej rejestracji", czyli rejestrowania samochodów jako ciężarowe i tym samym zwalniania ich z opłaty akcyzowej. Samo to zjawisko daje 380 mln zł straty.

Warto jeszcze dodać, że podniesienie akcyzy z 13,6 na 18,6 proc. w 2008 roku spowodowało spadek sprzedaży aut nowych o ponad 2 litrach pojemności silnika o grubo ponad sto procent. Stąd wcześniejsze założenie autorów zmian, że obniżenie stawki do 8 proc. spowoduje co najmniej 100-proc. wzrost sprzedaży aut nowych o pojemności silnika powyżej 2 litrów, co nie tyle miało zniwelować stratę, co wręcz przynieść zysk do budżetu.

Podsumowanie

Wciąż brak konkretnych propozycji, chociaż po dzisiejszym posiedzeniu jesteśmy bliżej rozwiązania. Jedno jest jednak pewne: kasa budżetu państwa sama się nie zapełni, a kierowcy już teraz obciążeni wieloma różnego rodzaju podatkami i opłatami dorzucą do tego kolejne kwoty. Rząd nie może też wprowadzić zmian, które naraziłyby budżet państwa. Czekamy zatem na rozstrzygnięcia – konkrety dopiero za trzy miesiące.