W tym roku test przeprowadzono już po raz 11. Wysłannicy Auto Świata – tajemniczy klienci – odwiedzili po 18 salonów należących do 13 importerów nowych samochodów. W sumie sprawdzono 234 salony na terenie całej Polski.

Jak wypadły testowane salony? Tajemniczy klienci oceniali kilkadziesiąt kategorii, skupiając się na organizacji salonu, jakości obsługi i jeździe próbnej.

Idealny salon mógł otrzymać maksymalnie 200 pkt. Takich prymusów było w tegorocznym teście salonów 23, czyli 10 proc. wszystkich sprawdzonych. To znakomity wynik.

Aż 83 salony – 1/3 wszystkich sprawdzonych – uzyskały wynik 195 i więcej punktów. To świadczy, że zarówno wygląd salonów, jak i jakość obsługi, a także wszystko co wiąże się z jazdą próbną są na coraz wyższym poziomie.

Średnia ocena w kategorii jakość obsługi w 2005 roku wyniosła 70 pkt (na 100 możliwych do zdobycia). W 2010 roku średnia w tej kategorii wzorsła do 76,9 pkt, w 2012 r. do 85 pkt, a w 2014 wyniosła 86,3 pkt.

Jakie firmy importujące nowe samochody wypadły w 2014 roku najlepiej? Pierwsze miejsce zajął Volkswagen - 177,9 pkt (na 200 możliwych). Drugie miejsce zajęła Skoda – 174,4 pkt, a trzecie – Peugeot – 173 pkt.

Szczegółowe dane dotyczące wszystkich 13 sprawdzonych firm i 234 salonów opublikuje 28 lipca 2014 roku „Auto Świat" w specjalnym dodatku.