Wykonywane są wszystkie bieżące naprawy, dodatkowo możliwe jest przeprowadzenie okresowego przeglądu klimatyzacji, przy okazji którego można skorzystać z bardzo ważnej w obecnej sytuacji usługi odkażania przestrzeni pasażerskiej, przy pomocy specjalistycznych środków chemicznych. Inną proponowaną teraz usługą jest wymiana opon z zimowych na letnie.

We wszystkich warsztatach Eurorepar Car Service, poza zalecanymi środkami ostrożności, zostały również wprowadzone dodatkowe procedury zwiększające bezpieczeństwo klientów i pracowników. Warsztaty wykorzystują środki ochrony osobistej oraz dezynfekują wnętrze pojazdu przed przyjęciem samochodu na stanowisko naprawcze, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i użytkowników samochodów po wykonanej usłudze. Umawianie wizyt odbywa się telefonicznie lub za pomocą funkcjonalności On-line booking dostępnej na stronie: www.eurorepar.pl.