Po tym, jak 27 kwietnia 2022 r. Rada Miasta Gdyni przegłosowała uchwałę dotyczącą dotacji do rowerów elektrycznych, teraz, tj. od 10 czerwca br., ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji. Z tej możliwości mogą skorzystać osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gdyni. Kwota pomocy finansowej sięgnie 50 proc. wartości zakupionego jednośladu, ale nie więcej niż 2 tys. 500 zł.

Celem dotacji jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zwiększenie niskoemisyjnych środków transportu, a także ograniczenie emisji hałasu, poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz zdrowia mieszkańców miasta. Jak informuje na swojej stronie UM Gdyni, wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. Wnioski odrzucone w związku z wyczerpaniem się środków w danym roku, przechodzą na rok następny.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Zgodnie z zapisami umowy minimalny okres użytkowania dotowanego roweru elektrycznego wynosi 3 lata od dnia jego zakupu i właściciel nie może m.in. użyczać ani dzierżawić jednośladu. Ponadto przez cały ten okres trzeba nieprzerwanie mieszkać na terenie Gdyni, a na pojeździe musi znajdować się naklejka informująca o dofinansowaniu zakupu roweru w ramach dotacji.

Gdynia zabezpieczyła środki finansowe w wysokości ok. 100 tys. zł, czyli na 40 dotacji, poinformował Polsat News i dodał, że w ciągu jednego dnia chęć udziału w programie zgłosiło 700 osób. Wiceprezydent Marek Łucyk zapewnił, że program będzie kontynuowany, ponieważ miasto chciałoby, aby gdynianie przestawili się z samochodów na bardziej ekologiczne środki transportu. Wybór roweru elektrycznego podyktowany jest chęcią ułatwienia przemieszczania się pomiędzy położonymi na wzgórzach morenowych dzielnicami.