W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się już projekt rozporządzenia z nowymi znakami drogowymi dotyczącymi aut elektrycznych. Będą one wskazywać stację paliw z punktem ładowania pojazdów elektrycznych lub samodzielny punkt ładowania pojazdów elektrycznych. Autorem i lobbistą wprowadzenia nowego oznakowania jest Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), które od pewnego czasu walczyło o oznakowanie dedykowanego coraz większej rzeszy użytkowników pojazdów elektrycznych.

Do puli dołączyć mają: znak D-23c, oznaczający punkt ładowania pojazdów elektrycznych, oraz D-23b, mający informować o stacji paliw z punktem ładowania pojazdów elektrycznych.

Nowe znaki dedykowane użytkownikom aut elektrycznych Foto: PSPA
Nowe znaki dedykowane użytkownikom aut elektrycznych

W projekcie rozporządzenia uwzględniono także możliwość stosowania informacji o stacji lub punkcie ładowania na zbiorczych tablicach informujących o obiektach znajdujących się przy drodze (D-34b). Informacja wskaże kierunek i odległość do ładowarki znajdującej się na danej drodze lub innej drodze w bliższej lokalizacji. Przewidziano także oddzielne oznakowanie dojazdu do stacji z ładowarką zlokalizowanych w pobliżu zjazdu z autostrady lub drogi ekspresowej.

Nowe znaki dedykowane użytkownikom aut elektrycznych Foto: PSPA
Nowe znaki dedykowane użytkownikom aut elektrycznych

Oprócz nowych znaków D-23c, D-23b i D-34b ma zmienić się także oznakowanie samych aut elektrycznych. Dotychczasowe oznaczenie literowe "EE" na tabliczce oznaczającej pojazd elektryczny zastąpi oznaczenie "EV".

Z kolei pod znakami D-18 "parking", D-18a "parking – miejsce zastrzeżone" lub D-18b "parking zadaszony" będzie mogła zostać umieszona tabliczka z napisem "EV", określając miejsce przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych oraz tabliczka z napisem "EV ładowanie", określając miejsce przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych wyłącznie na czas ładowania. Napis "EV" zamiast "EE" będzie umieszczany także wewnątrz znaku P-18 "stanowisko postojowe" lub P-20 „stanowisko postojowe zastrzeżone – koperta”.

Nowością jest też, że obie kategorie stanowisk postojowych dla pojazdów elektrycznych będą mogły mieć nawierzchnię barwy zielonej.