- Czy zgodzi się pani ze stwierdzeniem, że teraz jest szczególnie dobry moment na wdrażanie do flot instalacji gazowych? O ekologii jest bardzo głośno, a poza tym spowolnienie gospodarcze przyczynia się do poszukiwania oszczędności…

- W przypadku instalacji gazowych zawsze jest dobry moment na ich wdrażanie we flotach. Oprócz oszczędności wynikających ze stosowania tańszego paliwa przyczyniają się one do ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Sądzę, że obecna sytuacja gospodarcza zwiększy zainteresowanie flot wdrażaniem instalacji gazowych, jest to bowiem jedyna droga do uzyskania znaczących oszczędności w wydatkach tak na paliwo jak i opłaty ekologiczne.

- Niektórzy narzekają, że największą wadą instalacji gazowych są ich częste przeglądy. Jaki jest koszt standardowego przeglądu i z jaką częstotliwością trzeba go wykonywać?

- Wykorzystywane obecnie instalacje sekwencyjnego wtrysku gazu nie wymagają tak częstych przeglądów. Czas pracy instalacji jest rejestrowany i po 300 godzinach jej pracy, co odpowiada 20 000 przejechanych kilometrów,zaleca się wykonanie przeglądu. Jego koszt to wydatek w granicach 200 zł netto. Z naszych doświadczeń - zebranych w trakcie nadzoru nad kilkoma flotami - wynika, że koszty serwisowe samochodu wyposażonego w instalację gazową wzrastają o około 5 proc. w porównaniu z pojazdem zasilanym wyłącznie benzyną.

- W jaki sposób zainstalować instalację na LPG, by nie stracić gwarancji na nowe auto?

- Chcąc zamontować instalację do nowego samochodu należy się zwrócić do producenta, importera lub sprzedawcy danej

marki, który określi możliwość zabudowy instalacji LPG w wybranym aucie.

- Przy jakich przebiegach opłaca się zainstalować sprzęt do LPG?

- Instalacja gazowa, ze względu na różnicę w cenie pomiędzy benzyną zawsze się opłaca, zwrot kosztów poniesionych na zabudowę następuje tym szybciej im większe są przebiegi samochodu. Jako punkt opłacalności montażu instalacji gazowej przyjmuje się przebieg 20 tys. km w skali roku.

- Na stronie internetowej Auto Gaz Śląsk są zdjęcia Porsche Carrery na LPG. Czy to fotomontaż?

- W tym samochodzie faktycznie jest zabudowana instalacja gazowa i jeździ on na gazie. Niestety, ze względu na umieszczenie zbiornika gazu w bagażniku, który znajduje się z przodu samochodu, obowiązujące w naszym kraju przepisy prawne uniemożliwiają dokonanie zapisu w karcie pojazdu, że auto ma instalację gazową. Problem ten nie istnieje w Porsche Cayenne.

- Na co powinien zwracać uwagę klient, mając do wyboru instalacje kilku producentów?

- Na pewno nie należy się kierować ceną. Instalacja zabudowana w samochodzie nie powinna pogarszać emisji spalin deklarowanej dla danego samochodu ani zmieniać jego parametrów pracy. Ponadto należy zwrócić uwagę na sieć serwisową danej marki instalacji gazowej, zorientować się jak długo dana marka jest obecna na polskim rynku. Rynek autogazu w Polsce nie jest stabilny, ulega ciągłym dynamicznym zmianom, pewne marki się pojawiają w momencie koniunktury i znikają przy załamaniu się rynku.