Ideą była pomoc w obecnej sytuacji pandemii koronawirusa. Potrzeby tych domów były różne, np. witamina C, soki-multiwitamina, maseczki, rękawiczki ochronne, płyny dezynfekujące, fartuchy flizelinowe. Wszystkie te środki zostały przekazane DPS-om nieodpłatnie.

Przedstawiciele tych placówek, niezwykle miłe i ciepłe osoby, podkreślały, że są nam bardzo wdzięczne za to, że zwróciliśmy się do nich z chęcią pomocy.

Dla nas, jako grupy Chodzeń, uczucie przekazania tym ludziom potrzebnych środków jest bezcenne.