Rocha zbudowany w 1927 r., z wysoką, 81-metrową wieżą. Jedziemy na południe przez Zabłudów do Hajnówki. Miasto to nazywane jest bramą do Puszczy Białowieskiej, jako że leży na jej zachodnim obrzeżu. Jest tu największa w Polsce murowana cerkiew, zbudowana w 1983 r. (obok starej, drewnianej), której ikonostas został przywieziony z Grecji. Z Hajnówki jedziemy dobrą drogą przez puszczę na wschód do Białowieży. Tu znajduje się nowoczesne muzeum Białowieskiego Parku Narodowego, otwarte w 2004 r., wraz z parkiem pałacowym z XIX w. w stylu angielskim, z rzadkimi okazami drzew i krzewów. Jest też dwukopułowa cerkiew prawosławna z porcelanowym ikonostasem, prywatny skansen oraz katolickie sanktuarium maryjne. Warto zobaczyć rezerwat żubrów i wybrać się na spacer po puszczy (tylko z przewodnikiem!). Wracamy do Hajnówki, po czym przez Kleszczele jedziemy do Siemiatycz. Do tutejszych zabytków należy renesansowo-barokowy kościół z XVII w., częściowo zachowany zespół klasztorny z początku XVIII w., mieszcząca dziś muzeum dawna synagoga z XVIII w. oraz XIX-wieczna drewniana cerkiew, należąca niegdyś do unitów. Remonty na drogach: www.gddkia.gov.pl. Mapa radarów: www.antyradary.phi.pl/mapa_fotoradarow. Taryfikator punktów karnych i mandatów: www.auto-swiat.pl. Tę oraz inne atrakcyjne wycieczki opisano w serii przewodników marki Copernicus wydanej przez PPWK SA. Co zobaczyć?Białystokwww.bialystok.plInformacja turystyczna, ul. Melmeda 6, (085)732-68-31, www.podlaskieit.plZespół pałacowo-parkowy Branickich, barokowy z XVIII w.:pałac, oranżerie, pawilony oraz park geometryczny i krajobrazowy.Kościół parafialny św. Rocha, modernistyczny z 1927 r. Pałacyk gościnny, barokowy z XVIII w. Muzeum historyczne,ul. Warszawska 37, (085) 741-54-48.Muzeum wojska, ul. Kilińskiego 7, (085) 748-21-16.Ratusz barokowy z XVIII w., w nim muzeum podlaskie, rynek Kościuszki 1, Ratusz,(085) 742-14-73 w.41.NarewKościół drewniany, barokowy z XVIII w.Hajnówka www.hajnowka.plCerkiew zbudowana w 1983 r., największa w Polsce (obok starej, drewnianej), ikonostas wykonany w Grecji.Muzeum zabytków kultury białoruskiej, ul. 3 Maja, (085) 682-28-89.Kolejka wąskotorowa prowadząca w głąb Puszczy Białowieskiej.Muzeum kowalstwa i ślusarstwa, ul Lipowa 1, (085) 682-25-64.Białowieża Muzeum przyrodniczo-leśne Białowieskiego Parku Narodowego im. J. Miklaszewskiego,park pałacowy z XIX w. w stylu angielskim, z rzadkimi okazami drzew i krzewów oraz dawna drewniana leśniczówka z 1845 r., Park Pałacowy 9, (085) 681-22-75.GrabarkaCerkiew, po pożarze w 1990 r. odbudowana jako murowana z drewnianą szalówką na ścianach zewnętrznych; obok cerkwi, na wzgórzu, kilka tysięcy krzyży pokutnych - największe sanktuarium prawosławne w Polsce.Bielsk Podlaskiwww.bielsk-podlaski.plRatusz z XVIII w.Kościół z XVII w. i klasztor pokarmelicki z XVII-XVIII w.Drewniana cerkiew Narodzenia NMP z XVII w.