Po drodze warto zajechać do słynnego pokamedulskiego zespołu klasztornego w Wigrach. W tym miejscu papież Jan Paweł II odpoczywał podczas pielgrzymki do Polski w 1999 r. Warto tu obejrzeć kaplicę i niewielkie muzeum.Granicę z Litwą przekraczamy w Ogrodnikach. W Łoździejach oglądamy neogotycki kościół z XIX w. Następnie skręcamy w kierunku Wejsiej (Veisiejai), jedziemy do Kapciowa (Kapciamiestis), miejscowości związanej z osobą Emilii Plater, uczestniczki powstania listopadowego. Znajduje się tutaj miejsce jej domniemanego pochówku. Dalej jedziemy przez Druskienniki. To przepięknie położone nad zakolami Niemna miasteczko uzdrowiskowe. Było ono ulubionym miejscem pobytu marszałka Józefa Piłsudskiego. Warto zobaczyç przyrodniczą ekspozycję w muzeum Girios Aidas. W Simnie znajduje się kościół z XVI/XVII w. Drogą A5 dojeżdżamy do przejścia w Budzisku. Remonty na drogach: www.gddkia.gov.pl. Mapa radarów: www.antyradary.phi.pl/mapa_fotoradarow. Taryfikator punktów karnych i mandatów: www.auto-swiat.pl. Tę oraz inne atrakcyjne wycieczki opisano w serii przewodników marki Copernicus wydanej przez PPWK SA. Co zobaczyć?SUWAŁKIwww.suwalki.com.plInformacja turystyczna, ul. T. Kościuszki 37, tel. (087) 566-59-61. Konkatedra św. Aleksandra, klasycystyczna z XIX w.Dom, w którym urodziła się Maria Konopnicka - muzeum, ul. T. Kościuszki 31.Ratusz klasycystycz. z XIX w.Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 81,tel. (087) 566-57-50.WIGRYZespół klasztorny pokamedulski, barokowy z XVIII w. Apartament, w którym mieszkał Jan Paweł II w 1999 r.WIGIERSKI PARK NARODOWY Utworzony w 1989 r. obszar chroniony, obejmuje jez. Wigry i szereg mniejszych jezior oraz fragment Puszczy Augustowskiej.SEJNYZespół klasztorny podominikański.BERŻNIKIKościół z poł. XIX w., dzwonnica i drewniana plebania.LAZDIJAI (ŁOŹDZIEJE)Neogotycki kościół z XIX w.KAPCIAMIESTIS (KOPCIOWO)Drewniany kościół z XIX w., na cmentarzu grób Emilii Plater.DRUSKININKAI (DRUSKIENNIKI)www.druskininkai.ItNajwiększe uzdrowisko Litwy.Zabytkowe wille, park zdrojowy.Kościół i muzeum.Muzeum miejskie, ul. K. Ciurlionio 59, tel. (370) 313-510-24,e-mail: muziejus@druskininkai.ItMuzeum żydowskie im. J. Lipchitz, ul. Sv. Jokubo 17, tel. (370) 313-560-77.Muzeum leśne Girios Aidas, ul. M. K. Ciurlionio 102,tel. (370) 313-539-01.METELIAIKościół z XIX w. z cennymi obrazami.SIMNAS (SIMNO)Kościół z XVI/XVII w. Układ urbanistyczny miasta z XIX w.KALVARIJA (KALWARIA)Kościół ewangelicki z XIX w., stacje Męki Pańskiej.Układ urbanistyczny miasta zXIX w.CMENTARZYSKO JAĆWINGÓW